Đóng trùng bảo hiểm xã hội ở 2 công ty: Xử lý đơn giản nhờ cách sau

Do làm việc cùng lúc cho nhiều công ty nên người lao động rất dễ gặp phải tình trạng bị đóng trùng bảo hiểm xã hội. Vậy làm thế nào để xử lý tình trạng đóng trùng này?

Đóng trùng bảo bảo hiểm xã hội ở 2 công ty, có được hoàn tiền?

Theo khoản 4 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013, người lao động ký hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí, tử tuất; đóng bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng lao động đầu tiên.

Tuy nhiên, khi làm cùng lúc cho nhiều công ty sẽ không tránh khỏi việc đóng trùng bảo hiểm giữa các công ty đang làm. Việc đóng trùng này sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn tiền theo điểm 3.1 khoản 3 Điều 43 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, sửa bởi Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020. Cụ thể:

e) Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi.

Theo quy định trên, nếu trong cùng một khoảng thời gian mà đóng trùng bảo hiểm xã hội ở hai công ty, người lao động và doanh nghiệp sẽ được hoàn trả số tiền đã đóng trùng. 

dong trung bao hiem xa hoi o 2 cong ty

Cách xử lý khi đóng trùng bảo hiểm xã hội ở 2 công ty

Việc đóng trùng bảo hiểm xã hội là nguyên nhân khiến cơ quan bảo hiểm xã hội từ chối  giải quyết các chế độ hưởng của người lao động, đồng thời cũng gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp trong việc xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động khi họ nghỉ việc.

Để xử lý tình trạng đóng trùng bảo hiểm xã hội, người lao động tự mình hoặc phải phối hợp với doanh nghiệp thực hiện thủ tục giảm trùng (nếu cả hai doanh nghiệp mà người lao động đang làm việc đều cùng đóng bảo hiểm) và gộp sổ bảo hiểm xã hội.

Nếu thuộc trường hợp cần làm thủ tục giảm trùng, người lao động cần yêu doanh nghiệp ký hợp đồng lao động sau thực hiện. Sau đó tiến hành thủ tục gộp sổ BHXH.

Căn cứ Quyết định 222/QĐ-BHXH năm 2021 và Quyết định 896/QĐ-BHXH năm 2021, thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội do có thời gian đóng trùng nhau được thực hiện nhau sau:

* Trường hợp đang làm việc:

Người lao động thực hiện thủ tục gộp sổ thông qua doanh nghiệp.

Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận: Cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang đóng bảo hiểm.

Bước 1: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc dịch vụ I-VAN cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHTN (Mẫu TK1-TS).

- Tất cả các sổ bảo hiểm xã hội của người lao động.

Bước 2: Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị gộp sổ.

Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả đã giải quyết.

Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ trả kết quả về cho doanh nghiệp và người lao động bao gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội.

- Tiền hoàn trả thời gian đóng trùng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

- Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS).

* Trường hợp đã nghỉ việc:

Người lao động tự thực hiện thủ tục gộp sổ tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi mình đang đóng cư trú (thường trú hoặc tạm trú).

Bước 1: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc dịch vụ I-VAN cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHTN (Mẫu TK1-TS).

- Các sổ bảo hiểm xã hội mà người lao động đề nghị gộp (nếu có).

Bước 2: Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị gộp sổ.

Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ.

Bước 3: Người lao động đến nhận kết quả đã giải quyết.

Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ trả kết quả về cho người lao động bao gồm:

- Sổ bảo hiểm xã hội.

- Tiền hoàn trả thời gian đóng trùng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

- Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS).

Lưu ý: Tiền đóng trùng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn trả theo hình thức mà người lao động đã đăng ký trên tờ khai như:

- Nhận tiền tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Nhận tiền tại doanh nghiệp.

- Nhận tiền qua tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng.

- Nhận tiền qua hệ thống tiện ích thông minh.

-------------------------------------------

Theo luatvietnam.vn

Chia sẻ: