Phương pháp trả lương theo 3P & KPIs - Hiểu để áp dụng cho phù hợp

Hiện nay nhiều người chưa hiểu rõ về phương pháp trả lương theo 3p nên cho nó là “siêu sao” hoặc cứ nghĩ rằng “Công ty mình không áp dụng Phương pháp trả lương theo 3p nên không cần tìm hiểu hay quan tâm đến nó”. Nhận định/suy nghĩ như trên là không phù hợp vì những lý do sau đây:

  • Phương pháp trả lương theo 3p giải quyết những vấn đề cơ bản và cần thiết:

+ Xây dựng tiêu chuẩn của từng vị trí và đánh giá vị trí công việc để trả lương theo giá trị của vị trí nhằm đảm bảo việc trả lương công bằng, không phụ thuộc vào yếu tố “dễ thương” của ứng viên khi phỏng vấn tuyển dụng, giúp mỗi doanh nghiệp chủ động trong việc trả lương. Đây không phải là vấn đề cao xa gì cả mà bản chất của nó là XÁC ĐỊNH XEM MỖI VỊ TRÍ TRONG DOANH NGHIỆP CHÚNG TA CÓ GIÁ BAO NHIÊU ĐỂ TRẢ LƯƠNG CHO ĐÚNG GIÁ (P1).

+ Xây dựng tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí (năng lực chuẩn hay gọi là năng lực mong đợi) và đánh giá NĂNG LỰC THỰC TẾ của mỗi nhân viên để so sánh với năng lực CHUẨN xem nhân viên đạt bao nhiêu %, làm cơ sở để trả lương theo năng lực. Thật ra đây là vấn đề cơ bản và cốt lõi mà Doanh nghiệp chúng ta chưa làm được nên việc phán xét/nhận định về năng lực của nhân viên một cách cảm tính (P2).

+ Hoạch định mục tiêu, xây dựng KPI theo mô hình BSC và nguyên tắc SMART cho từng phân tầng chức năng và vị trí, đánh giá hiệu quả trên cơ sở việc thực hiện KPI nhằm liên kết chính sách như trả lương, tăng lương, khen thưởng, bổ nhiệm, … đảm bảo nguyên tắc công bằng. Thật ra đây là một quá trình rất cơ bản, cần thiết và có thể nói là duy nhất để xác định hiệu quả làm việc của nhân viên (P3)

  • Phương pháp trả lương theo 3p còn làm cơ sở quan trọng cho công tác tuyển dụng và đào tạo:

+ Nhờ vào tiêu chuẩn năng lực của từng vị trí đã xây dựng mà chúng ta thực hiện công tác tuyển dụng sát nhu cầu hơn. Nếu trong thực tế những ứng viên đáp ứng nhiều hơn tiêu chuẩn năng lực thì khả năng thực hiện công việc sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

+ Nhờ vào kết quả đánh giá năng lực mà giúp doanh nghiệp nhìn thấy những nhân viên tiềm năng để kịp thời bồi dưỡng và phát triển. Ngược lại, qua kết quả đánh giá năng lực mà chúng ta phát hiện ra những nhân viên chưa có năng lực nhằm thiết lập các chương trình đào tạo phù hợp.

- Phương pháp trả lương theo 3p là phương tiện ghi nhận thành tích tốt nhất, là đòn bẩy quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên:

+ Nhờ có KPI và đánh giá nhân viên mà chúng ta biết và ghi nhận hiệu quả làm việc của nhân viên nhằm kịp thời khen thưởng xứng đáng và công bằng.

+ Nhờ có KPI mà nó tạo cho đội ngũ nhân viên biết tự hoạch định công việc, lo lắng và cố gắng cao độ để đạt được KPI. Đây là lợi ích tuyệt vời của Phương pháp trả lương theo 3pmà nhiều doanh nghiệp chưa nhìn thấy được ( giai đoạn đầu cần chú trọng đến việc áp dụng Phương pháp để thay đổi tư duy của nhân viên)

  • Áp dụng Phương pháp trả lương theo 3p một cách phù hợp và hiệu quả:

Để áp dụng hiệu quả phương pháp trả lương khoa học này vào doanh nghiệp thì chúng ta cần phải hiểu được bản chất của nó và tình hình của mỗi doanh nghiệp để chúng ta có lộ trình xây dựng và áp dụng phù hợp:

+ Giai đoạn đầu chúng ta xây dựng và áp dụng P1 và P2 trước để xác định giá trị của từng vị trí và xác định năng lực thực tế của nhân viên, rồi sau đó mới xem xét xây dựng và áp dụng P3.

+ Hoặc khi xây dựng và áp dụng P3 chúng ta chọn để làm trước các bộ phận như kinh doanh, bán hàng, …

+ Cần có kinh nghiệm trong từng lĩnh vực của doanh nghiệp để xây dựng các KPI sát thực tế, không mang tính “máy móc” hoặc “làm cho có” mà phải thực sự SMART để tạo thử thách, lối kéo nhân viên cố gắng để hoàn thành KPI.

+ Khi áp dụng Phương pháp quản trị mục tiêu thì doanh nghiệp cũng đồng xây dựng các chính sách phù hợp để liên kết khi nhân viên đạt hoặc vượt mục tiêu.

Như vậy, qua phân tích nêu trên các Bạn đã nhìn thấy cái bản chất của Phương pháp trả lương theo 3p đó là nó giải quyết những vấn đề cơ bản nhưng quan trọng mà mỗi doanh nghiệp chưa làm được. Không phải chỉ khi doanh nghiệp áp dụng phương pháp trả lương theo 3p chúng ta mới quan tâm đến nó, hãy hiểu Phương pháp này để có thể áp dụng một cách hiệu quả mặc dù Doanh nghiệp chưa trả lương theo 3p.

Phương pháp trả lương theo 3p – con đường tất yếu của doanh nghiệp khi hội nhập.

Bạn nào/doanh nghiệp nào cần tư vấn, đào tạo thực hành về PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG THEO 3P & KPIs thì xem chi tiết TẠI ĐÂY.

--------------------------------------------------------------------------------------

Theo chuyên gia tư vấn, giảng viên, diễn giả (Trần Thanh Hưng)

Chia sẻ: