Hướng dẫn kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Tùy vào từng doanh nghiệp, bộ phận Kế Toán hoặc Nhân Sự sẽ phụ trách việc kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Trong trường hợp cá nhân chỉ có một nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công từ một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và không có các khoản giảm trừ, miễn thuế TNCN phức tạp thì Nhân Sự có thể thực hiện việc kê khai và quyết toán thuế TNCN cho cá nhân đó.

Bài viết dưới đây Nguồn Lực Quốc Tế sẽ tập trung hướng dẫn kê khai và quyết toán thuế TNCN dành cho người làm Nhân Sự.

1. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Căn cứ khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn nộp quyết toán thuế TNCN năm 2024 có thể được hiểu như sau:

- Nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì thời hạn quyết toán thuế chậm nhất là ngày 31/3/2024.

- Nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế thì thời hạn quyết toán thuế chậm nhất là ngày 30/4/2024.

2. Các bước thực hiện kê khai và quyết toán thuế TNCN cho nhân viên

Bước 1: Hỗ trợ nhân viên kê khai thuế

Căn cứ vào Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC, bộ phận Nhân Sự cần hướng dẫn nhân viên kê khai thuế TNCN theo mẫu. Khi thực hiện, cần lưu ý các thông tin sau:

 • Thông tin cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD, địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú (nếu có), số điện thoại, số tài khoản ngân hàng.
 • Thông tin về thu nhập: Tổng số tiền lương, tiền công, các khoản thu nhập khác (nếu có).
 • Thông tin về giảm trừ gia cảnh: Số người phụ thuộc, mức giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc.
 • Thông tin về các khoản đóng góp bảo hiểm, quỹ từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

>> Hướng dẫn kê khai trên HTKK và nộp tờ kê khai thuế TNCN (tháng + quý)

Bước 2: Thu thập và tổng hợp hồ sơ

Sau khi nhân viên kê khai thuế TNCN, bộ phận Nhân Sự cần thu thập và tổng hợp hồ sơ quyết toán thuế TNCN của nhân viên. Hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu.
 • Bản sao các chứng từ khấu trừ thuế TNCN mà nhân viên đã nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
 • Bản sao các chứng từ chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài trong trường hợp nhân viên nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài.

Tiếp theo, bộ phận Nhân Sự cần thực hiện các công việc sau:

 • Tập hợp danh sách NLĐ đã được trả lương trong năm.
 • Hướng dẫn nhân viên thực hiện ủy quyền quyết toán thuế (đối với người lao động đủ điều kiện).
 • Rà soát MST TNCN, ai chưa có thì đăng ký.
 • Tổng hợp thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh.
 • Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN.

>> Hướng dẫn tính quyết toán thuế TNCN năm 2024 

Bước 3: Nộp hồ sơ quyết toán thuế

Bộ phận Nhân Sự cần nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN của nhân viên cho cơ quan thuế. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

>>  Hướng dẫn thực hành QTT TNCN và gửi tờ khai online

Kết luận

Kê khai và quyết toán thuế TNCN là một thủ tục quan trọng đối với nhân viên và doanh nghiệp. Bộ phận Nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhân viên thực hiện thủ tục này. Bằng cách nắm rõ các quy định về kê khai và quyết toán thuế TNCN, bộ phận Nhân sự có thể giúp doanh nghiệp và nhân viên thực hiện thủ tục này một cách chính xác và kịp thời.

Ngoài ra, Quý Doanh nghiệp hoặc các bạn quan tâm đến Thực hành kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân có thể xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Bài và ảnh

TRẦN MƠ HR.

Chia sẻ: