Hotline:

0919 977 533

028 2250 8787

Phương pháp trả lương theo vị trí việc làm, trả lương theo năng lực, trả lương theo hiệu quả (Phương pháp trả lương theo 3p). Đây là phương pháp trả lương CÔNG BẰNG NHẤT hiện nay mà các Cơ quan, doanh nghiệp đang tiến hành áp dụng bởi những lợi ích rất tuyệt vời của nó. 
 
Rất phù hợp với các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt các CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP nhà nước nhằm thực hiện theo nghị quyết của Trung ương Đảng và nghị quyết của chính phủ.
 

 Điện thoại: 028.2250.8787 - 0936.550.919. Hotline: 0919.977.533.

Emailnguonlucquocte@gmail.com, nguonlucquocte@yahoo.com,