[Cập nhật] Tăng lương cơ sở 2023: Khi nào tăng? Tăng bao nhiêu?

[Cập nhật] Tăng lương cơ sở 2023: Khi nào tăng? Tăng bao nhiêu?

Ngày 11/10/2022, Phó Chủ tịch Quốc hội đã nêu kết luận về việc cải cách tiền lương ở phiên họp thứ 16 trong báo cáo tình hình kinh tế, xã hội 2022 và kế hoạch 2023 của Chính phủ.

(LuatVietnam sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất về mức tăng lương cơ sở cũng như thời điểm tăng lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức…)

1. Đề xuất tăng lương cơ sở ngay từ 01/01/2023

Đây là đề xuất được đại biểu quốc hội đề ra vào ngày 22/10/2022 khi thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 2020, dự kiến năm 2023.

Theo đó, các đại biểu quốc hồi đề xuất áp dụng việc tăng lương cơ sở sớm hơn 06 tháng, thay vì 01/7/2023 thì sẽ tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức ngay từ ngày 01/01/2023 để kịp thời hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức khó khăn nhất là khi các mặt hàng đang không ngừng tăng mạnh như hiện nay.

Lý giải cho đề xuất này, các đại biểu đưa ra 03 lý do gồm:

- Trước đây, do dịch Covid-19, người dân và doanh nghiệp đã được Nhà nước hỗ trợ rất nhiều để vượt qua đại dịch. Và hiện tại là thời điểm để hỗ trợ cho các đối tượng đang hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ ngân sách Nhà nước trong đó có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước.

- Hiện nay, công chức, viên chức đặc biệt là ngành y tế, giáo dục đang đối mặt với áp lực công việc khiến nhiều người có ý định nghỉ việc, chuyển việc… khiến các ngành, nghề thiếu nhân sự trầm trọng. Việc tăng lương sớm sẽ góp phần bù đắp những áp lực hiện nay.

- Thời gian tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức… nếu áp dụng từ 01/7/2023 thì khoảng cách với lần tăng trước (01/7/2019) là quá lâu (khoảng 04 năm) trong khi đó, giá cả hàng hoá thì tăng từng ngày.

tang luong co so 2023

2. Trình bày đề xuất tăng lương cơ sở từ 01/7/2023

Chiều 20/10/2022, tại buổi khai mạc phiên họp thứ 14 của Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023.

Trong báo cáo, đồng chí nêu rõ, tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn thấp, đặc biệt hiện nay còn có tình trạng một bộ phận không nhỏ các đối tượng này nghỉ việc, chuyển việc nhất là giáo dục và y tế.

Do đó, đồng chí nhấn mạnh, cần phải hoàn thiện và phát triển hiệu quả chính sách về tiền lương trong đó có điều chỉnh mức lương cơ sở từ 01/7/2023. Đồng thời, cũng đề xuất tăng chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội khoảng 12,5%; hỗ trợ thêm cho người nghỉ hưu tước 1995, tăng trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng và các chính sách an sinh xã hội gắn với lương cơ sở khoảng 20,8%.

Sau đó, khi các đại biểu thảo luận, về kế hoạch tài chính trong ba năm tới từ 2023 - 2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết cần thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng trong đó có cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công trong đó có việc chưa cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW trong năm 2023.

Về việc tăng lương cơ sở, đa số ý kiến nhất trí tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 20,8%) áp dụng từ 01/7/2023 và tăng chi trả cho một số đối tượng: Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do Ngân sách Nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm cho người nghỉ hưu trước 1995 có mức hưởng thấp; tăng trợ cấp ưu đãi người có công và các chính sách khác gắn với lương cơ sở.

Lý giải về nguyên nhân, Uỷ ban Tài chính, Ngân sách cho rằng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lương cơ sở chưa được điều chỉnh từ 2020 đến nay, vẫn giữ nguyên mức 1,49 triệu đồng/tháng đã ảnh hưởng đến đời sống của rất nhiều lao động trong khu vực Nhà nước. Do đó, việc tăng lương cơ sở cho các đối tượng này là phù hợp.

Đồng thời, từ ngày 01/01/2023 sẽ điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị.

Riêng các cơ quan đang thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù thì tiếp tục thực hiện cho tới khi cải cách tiền lương. Do đó, các cơ quan, đơn vị đang thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù sẽ tiếp tục áp dụng mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng.

Như vậy, nếu được thông qua thì tăng lương cơ sở sẽ được áp dụng từ 01/7/2023 và điều chỉnh phụ cấp nghề cho cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở sẽ áp dụng từ 01/01/2023.

3. Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng

Cũng tại buổi họp hôm nay, các cơ quan, đơn vị đang đề xuất phương án tăng mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên 1,8 triệu đồng/tháng thay vì mức cũ đang áp dụng từ 01/7/2020 đến nay là 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP. Và thời gian dự kiến áp dụng mức lương cơ sở mới từ 01/7/2023.

Như vậy, nếu đề xuất này được thông qua, sau hai lần "lỡ hẹn" tăng lương cơ sở của năm 2021 và năm 2022 thì mức đề xuất tăng lương cơ sở đã được tăng thêm 200.000 đồng/tháng so với dự kiến trước đó là tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng.

tang luong co so 2023

4. Phương án điều chỉnh lương cơ sở sẽ được trình ngày 20/10

Dự kiến ngày 20/10/2022 sẽ diễn ra phiên họp thứ 4, kỳ họp Quốc hội khóa XV. Tại phiên họp này, phương án điều chỉnh tiền lương cơ sở sẽ được hoàn chỉnh báo cáo và trình Quốc hội xem xét, quyết định.

5. Sẽ trình Quốc hội về việc tăng lương cơ sở, lương hưu 

Tại buổi khai mạc phiên họp 16 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc chi biết: Tại phiên họp này, Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc điều chỉnh tiền lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức.

Hiện nay, khu vực doanh nghiệp đã được điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng từ 01/7/2022 theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP với mức điều chỉnh tăng thêm 6% so với trước đây:

Đơn vị: đồng/tháng

tang luong co so 2023

Do đó, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng, người nghỉ hưu hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội và khối doanh nghiệp Nhà nước trong lần này sẽ được điều chỉnh mức lương.

Đặc biệt, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý trình Quốc hội thảo luận, xem xét, quyết định việc chưa thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27, thực hiện tăng lương cơ sở, phụ cấp ưu đãi nghề lĩnh vực y tế, lương hưu cho đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995, ưu đãi đối với người có công.

Đồng thời, tiếp tục khẩn trương chuẩn bị điều kiện tốt nhất để cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước theo tinh thần của Nghị quyết 27 năm 2018 của Bộ Chính trị.

Như vậy, năm 2023 dự kiến vẫn chưa thực hiện cải cách tiền lương theo tinh thần của Nghị quyết 27 năm 2018 mà chỉ thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan của Nhà nước.

---------------------------------------

Theo luatvietnam.vn

Chia sẻ: