Hotline:

0919 977 533

028 2250 8787

Về chúng tôi

Trong xu thế nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng mạnh mẽ, phát sinh cạnh tranh về thị trường và cả nguồn nhân lực ngày một khốc liệt, Doanh nghiệp đã và....
Xem chi tiết

Thầy Trần Thanh Hưng - CEO Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Lực Quốc Tế.

THẦY HƯNG – Top 50 nhân tố điển hình vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo Việt Nam...
Xem chi tiết