Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Mon05202019

Last update01:29:54 AM GMT

Back VB.Pháp luật Tất cả công văn liên quan Tất cả công văn liên quan
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để download tài liệu!

Tất cả công văn liên quan

Tài liệu

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Downloads: 31

Đối với trường hợp Công ty xăng dầu có các đơn vị (Văn phòng công ty, cửa hàng xăng dầu) hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì Văn phòng hoặc cửa hàng xăng dầu hoạt động trên địa bàn nào thì thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó.

đăng ký giảm trừ gia cảnh đăng ký giảm trừ gia cảnh

Downloads: 119

“Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm: Chuyển 01 bản đăng ký giảm trừ người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ quan trả thu nhập. Thời gian chuyển chậm nhất là ngày 20 tháng 2 của năm thực hiện. Trường hợp đăng ký giảm trừ sau ngày 30 tháng 1 của năm thực hiện hoặc đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc, thời hạn chuyển cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý là ngày 20 của tháng sau tháng nhận được bản đăng ký”.

Xác nhận yếu tố nặng nhọc , độc hại Xác nhận yếu tố nặng nhọc , độc hại

Downloads: 105

Danh mục nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

v sử dụng nguồn lực lao động v sử dụng nguồn lực lao động

Downloads: 20

Theo quy định tại khoản 3, Điều 30 Bộ luật Lao động và khoản 2, Điều 5 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động thì người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nếu có khả năng thực hiện nhiều hợp đồng và phải bảo đảm thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật.

trợ cấp thôi việc cho người lao động trợ cấp thôi việc cho người lao động

Downloads: 22

Theo quy định tại điểm b khoản 3 mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì trường hợp sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu,...

Trợ cấp thôi việc Trợ cấp thôi việc

Downloads: 24

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ thì các doanh nghiệp khi sử dụng lao động phải thực hiện giao kết hợp đồng lao động (thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của quy định này).

tiền lương trong thời gian người lao động bị tạm giữ,  tạm giam tiền lương trong thời gian người lao động bị tạm giữ, tạm giam

Downloads: 62

Đối với người lao động bị tạm giữ, tạm giam thì việc thanh toán tiền lương trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ...

tiền lương tính trợ cấp thôi việc tiền lương tính trợ cấp thôi việc

Downloads: 79

Theo quy định tại khoản 2, Điều 41, Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ thì tiền lương, tiền công làm căn cứ tính chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm theo pháp luật lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

tiền lương làm thêm giờ tiền lương làm thêm giờ

Downloads: 23

Nếu trả lương theo thời gian, thì người lao động được trả lương làm thêm giờ khi làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn.

Thuế Thu nhập cá nhân Thuế Thu nhập cá nhân

Downloads: 66

Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó, ngày đến được tính là một ngày và ngày đi cũng được tính là một ngày. Ngày đến và ngày đi được xác định căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân đó khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú”.

thuế bảo vệ môi trường thuế bảo vệ môi trường

Downloads: 41

“Túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa xốp) là loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polythylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hoá và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.”

thực hiện các quy định của pháp luật lao động thực hiện các quy định của pháp luật lao động

Downloads: 96

Nếu ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần trùng với thời gian nghỉ đẻ thì người lao động nữ không được nghỉ bù những ngày đó...

Thực hiện các chế độ nghỉ hàng năm Thực hiện các chế độ nghỉ hàng năm

Downloads: 121

Trường hợp người sử dụng lao động đã bố trí lịch nghỉ hàng năm nhưng người lao động có yêu cầu và tự nguyện đi làm vào những ngày này, thì người sử dụng lao động chỉ phài trả nguyên lương cho những ngày làm việc đó...

tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Downloads: 14

Theo nội dung Công văn số 1281/XD nêu trên, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện đầu tư ra nước ngoài và thành lập Petrolimex Singapore có trụ sở tại Singapore từ ngày 01/9/2009 với 100% vốn của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.

Sử dụng chứng từ hoàn thuế TNCN Sử dụng chứng từ hoàn thuế TNCN

Downloads: 53

Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, tiền công tự làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế đề nghị hoàn thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu “Tổng số thuế đề nghị hoàn” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

Trang 1 / 3