Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Sun05192019

Last update08:17:14 AM GMT

Back VB.Pháp luật Pháp luật về thời gian làm việc Pháp luật về thời gian làm việc
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để download tài liệu!

Pháp luật về thời gian làm việc

Tài liệu

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Thông tư số 07/TT- LĐTBXH ngày 11/4/1995 Thông tư số 07/TT- LĐTBXH ngày 11/4/1995

Downloads: 92

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động và Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Thông tư 42/2011/TT-BGTVT ngày 01/06/2011 Thông tư 42/2011/TT-BGTVT ngày 01/06/2011

Downloads: 72

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÁC CÔNG VIỆC CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ TRONG NGÀNH HÀNG KHÔNG

Thông tư 33/2011/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2011 Thông tư 33/2011/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2011

Downloads: 78

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÁC CÔNG VIỆC CÓ TÍNH THỜI VỤ VÀ GIA CÔNG HÀNG XUẤT KHẨU THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

Thông tư 15/2003/TT-BLĐTBXH  ngày 03/06/2003 Thông tư 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/06/2003

Downloads: 89

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LÀM THÊM GIỜ THEO QUI ĐỊNH CỦANGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2002/NĐ-CP, NGÀY 27/12/2002 CỦA CHÍNH PHỦ

NGHỊ ĐỊNH SỐ 195/1994/NĐ-CP NGÀY 31/12/1994 NGHỊ ĐỊNH SỐ 195/1994/NĐ-CP NGÀY 31/12/1994

Downloads: 21

Nghị định này cũng được áp dụng đối với công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, người giữ các chức vụ được bầu, cử hoặc bổ nhiệm, thuộc các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội khác, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, trừ trường hợp các văn bản pháp luật riêng cho từng đối tượng có quy định khác.

Nghị định 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 Nghị định 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012

Downloads: 74

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2008/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THỂ CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2002/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2002 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 195/CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1994 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Nghị định 45/2013 quy định thời gian làm việc, nghỉ ngơi - an toàn lao động (new) Nghị định 45/2013 quy định thời gian làm việc, nghỉ ngơi - an toàn lao động (new)

Downloads: 248

Quy định chi tiết một số điều của BLLĐ 2012 về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị định 109/2002/NĐ-CP ngày 27-12-2002 Nghị định 109/2002/NĐ-CP ngày 27-12-2002

Downloads: 74

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.