Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Wed02202019

Last update03:46:32 AM GMT

Back VB.Pháp luật Pháp luật về lương đãi ngộ Pháp luật về Lương đãi ngộ
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để download tài liệu!

Pháp luật về Lương đãi ngộ

Tài liệu

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

Nghị định 141/2017 Quy định mức lương tối thiểu vùng Nghị định 141/2017 Quy định mức lương tối thiểu vùng

Downloads: 177

Nghị định mới quy định mức lương tối thiểu vùng, áp dụng từ 01/01/2018

Nghị định 153.2016 quy định mức lương tối thiểu vùng Nghị định 153.2016 quy định mức lương tối thiểu vùng

Downloads: 155

Quy định mức lương tối thiểu vùng 2017

Nghị định 157/2018 quy định mức lương tối thiều vùng Nghị định 157/2018 quy định mức lương tối thiều vùng

Downloads: 2

Nghị định 157/2018 quy định mức lương tối thiều vùng, áp dụng từ 01/01/2019

 

Nghị định 49/2013 quy định về tiền lương (new) Nghị định 49/2013 quy định về tiền lương (new)

Downloads: 502

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động năm 2012 về tiền lương

Thông tư 23.2015 hướng dẫn nghị định 05.2015 về tiền lương Thông tư 23.2015 hướng dẫn nghị định 05.2015 về tiền lương

Downloads: 671

Thông tư 23/2015 hướng dẫn nghị định 05/2015 về tiền lương (QUAN TRỌNG)