Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Thu11232017

Last update07:11:59 AM GMT

Back VB.Pháp luật Pháp luật về lương đãi ngộ Pháp luật về Lương đãi ngộ
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để download tài liệu!

Pháp luật về Lương đãi ngộ

Tài liệu

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Nghị định 153.2016 quy định mức lương tối thiểu vùng Nghị định 153.2016 quy định mức lương tối thiểu vùng

Downloads: 87

Quy định mức lương tối thiểu vùng 2017

Nghị định 122.2015 quy định lương tối thiểu vùng 2016 Nghị định 122.2015 quy định lương tối thiểu vùng 2016

Downloads: 111

Mức lương tối thiểu vùng 2016 - Bạn biết chưa ?

Thông tư 23.2015 hướng dẫn nghị định 05.2015 về tiền lương Thông tư 23.2015 hướng dẫn nghị định 05.2015 về tiền lương

Downloads: 430

Thông tư 23/2015 hướng dẫn nghị định 05/2015 về tiền lương (QUAN TRỌNG)

Nghị định 103/2014 Quy định mức lương tối thiểu vùng Nghị định 103/2014 Quy định mức lương tối thiểu vùng

Downloads: 102

Quy định mức lương tối thiểu vùng, áp dụng từ ngày 01/01/2015

Thông tư 33/2013 Hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng Thông tư 33/2013 Hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng

Downloads: 178

Hướng dẫn nghị định 182/2013 quy định về mức lương tối thiểu vùng, áp dụng từ 01/01/2014

Nghị định 182 quy định mức lương tối thiểu vùng (New) Nghị định 182 quy định mức lương tối thiểu vùng (New)

Downloads: 138

Nghị định quy định về mức lương tối thiểu vùng, áp dụng từ 01/01/2014

Nghị định 49/2013 quy định về tiền lương (new) Nghị định 49/2013 quy định về tiền lương (new)

Downloads: 367

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động năm 2012 về tiền lương

Thông tư 29/2012/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2012 Thông tư 29/2012/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2012

Downloads: 154

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là mức lương tối thiểu vùng) như sau:

Nghị định 103/2012 ngày 04/12/2012 Nghị định 103/2012 ngày 04/12/2012

Downloads: 182

Quy định mức lương tối thiểu vùng, áp dụng từ ngày 01/01/2013

Thông tư 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 Thông tư 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007

Downloads: 146

Việc xây dựng thang lương, bảng lương phải bảo đảm nguyên tắc quy định tại khoản 1, Điều 5 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP, trong đó:

Thông tư 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/05/2003 Thông tư 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/05/2003

Downloads: 106

Đối tượng, phạm vi áp dụng tiền lương theo quy định tại Thông tư này là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các tổ chức sau:

Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/05/2003 Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/05/2003

Downloads: 119

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002

Downloads: 120

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.