Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Tue10162018

Last update08:03:40 AM GMT

Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để download tài liệu!

Pháp luật về BHXH

Tài liệu

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

292 câu hỏi và trả lời về Bảo hiểm XH và BHTN 292 câu hỏi và trả lời về Bảo hiểm XH và BHTN

Downloads: 185

Bạn có quan tâm đến những vấn đề quan trọng liên quan đến BHXH và BHTN hay không ? Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tải tất cả tài liệu hoàn toàn miễn phí.

Danh mục biểu mẫu kèm theo quyết định 01/2014 Danh mục biểu mẫu kèm theo quyết định 01/2014

Downloads: 88

Danh mục biểu mẫu kèm theo quyết định số 01/2014 - BHXH

HỆ THỐNG CHỨNG TỪ, SỔ, BIỂU MẪU... HỆ THỐNG CHỨNG TỪ, SỔ, BIỂU MẪU...

Downloads: 132

1

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT

A01-TS

Khi có phát sinh

01

Người tham gia

Đơn vị

 

2

Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện

A02-TS

Khi có phát sinh

01

Người tham gia

Đơn vị

 

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Downloads: 123

Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ mười bốn ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; người lao động tạm hoãn thực hiện giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật thì thời gian này người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Downloads: 126

Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 01 ngày trong tháng đó.

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

Downloads: 112

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động kể cả cán bộ quản lý, người lao động làm việc trong hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã hưởng tiền công theo hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên.

Luật Bảo Hiểm Y Tế sửa đổi năm 2014 Luật Bảo Hiểm Y Tế sửa đổi năm 2014

Downloads: 81

Luật BHYT sửa đổi năm 2014 - rất quan trọng

Luật bảo hiểm y tế. Luật bảo hiểm y tế.

Downloads: 127

Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.

LUẬT BHXH CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LUẬT BHXH CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Downloads: 44

Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Luật BHXH năm 2014 Luật BHXH năm 2014

Downloads: 265

Luật BHXH năm 2014 có quy định nhiều vấn đề mới - Bạn biết chưa ?

Nghị định 105/2014 quy định và hướng dẫn luật BHYT Nghị định 105/2014 quy định và hướng dẫn luật BHYT

Downloads: 84

Quy định chi tiết và hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014

Nghị định 115/2015 quy định luật bảo hiểm xã hội năm 2014 Nghị định 115/2015 quy định luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Downloads: 262

Nghị định 115/2015 quy định Luật bảo hiểm xã hội 2014

Nghị định 28/2015 quy định chi tiết luật việc làm 2013 Nghị định 28/2015 quy định chi tiết luật việc làm 2013

Downloads: 203

Nghị định 28/2015 quy định thi hành một số điều của Luật việc làm năm 2013 về Bảo Hiểm thất nghiệp.

Những điểm mới của luật BHXH năm 2014 Những điểm mới của luật BHXH năm 2014

Downloads: 166

Những điểm mới của Luật BHXH năm 2014 - quan trọng.

PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ SỬ DỤNG BIỂU MẪU PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ SỬ DỤNG BIỂU MẪU

Downloads: 157

Ngày, tháng, năm sinh: ghi như trong giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. Trường hợp không xác định được ngày, tháng sinh thì ghi ngày 01 tháng 01 (quy định tại Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch).

<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 / 2