Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Wed01232019

Last update04:19:00 AM GMT

Back VB.Pháp luật Pháp luật lao động về tuyển dụng Pháp luật về tuyển dụng lao động
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để download tài liệu!

Pháp luật về tuyển dụng lao động

Tài liệu

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

Hướng dẫn nghị định 11.2016 về tuyển dụng lao động nước ngoài, ... Hướng dẫn nghị định 11.2016 về tuyển dụng lao động nước ngoài, ...

Downloads: 44

Hướng dẫn nghị định 11.2016 về tuyển dụng lao động nước ngoài, ...

Nghị định 03/2014 quy định về tuyển dụng lao động Nghị định 03/2014 quy định về tuyển dụng lao động

Downloads: 177

Quy định về tuyển dụng lao động, ...

Nghị định 102/2013 quy định về người lao động nước ngoài Nghị định 102/2013 quy định về người lao động nước ngoài

Downloads: 106

Nghị định quy định về tuyển dụng và xin giấy phép cho người lao động nước ngoài (mới nhất)

NGHỊ ĐỊNH 11/2016 TUYỂN DỤNG VÀ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG NGHỊ ĐỊNH 11/2016 TUYỂN DỤNG VÀ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Downloads: 181

Nghị định số 11/2016 quy định về tuyển dụng và cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Nghị định 39/2003 Tuyển dụng lao động - trợ cấp mất việc Nghị định 39/2003 Tuyển dụng lao động - trợ cấp mất việc

Downloads: 88

Nghị định quy định về tuyển dụng lao động và trợ cấp mất việc

Nghị định 75/2014 tuyển dụng lao động Việt Nam cho tổ chức nước ngoài Nghị định 75/2014 tuyển dụng lao động Việt Nam cho tổ chức nước ngoài

Downloads: 201

Quy định về tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng lao động việt nam

Thông tư 03/2014 hướng dẫn nghị định 102/2013 tuyển dụng lao động nước ngoài Thông tư 03/2014 hướng dẫn nghị định 102/2013 tuyển dụng lao động nước ngoài

Downloads: 163

Thông tư 03/2014 hướng dẫn nghị định 102/2013 về tuyển dụng lao động nước ngoài (RẤT QUAN TRỌNG)

 

Thông tư 20/2003 hướng dẫn về tuyển dụng lao động Thông tư 20/2003 hướng dẫn về tuyển dụng lao động

Downloads: 149

Thông tư hướng dẫn về trình tự, thủ tục tuyển dụng lao động

Thông tư 23/2014 hướng dẫn nghị định 03/2014 về việc làm Thông tư 23/2014 hướng dẫn nghị định 03/2014 về việc làm

Downloads: 292

Thông tư hướng dẫn nghị định 03/2014 về tuyển dụng và việc làm

Thông tư 40.2016 hướng dẫn nghị định 11.2016 Thông tư 40.2016 hướng dẫn nghị định 11.2016

Downloads: 79

Hướng dẫn nghị định 11.2016 về tuyển dụng lao động nước ngoài, ...