Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Tue03192019

Last update07:21:24 AM GMT

Back VB.Pháp luật Hệ thống biểu mẫu về hội nghị người lao động Hệ thống biểu mẫu về hội nghị người lao động
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để download tài liệu!

Hệ thống biểu mẫu về hội nghị người lao động

Tài liệu

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Biểu mẫu 9: Quyết định ban hành quy chế đối thoại Biểu mẫu 9: Quyết định ban hành quy chế đối thoại

Downloads: 201

Mẫu quyết định ban hành quy chế đối thoại định kỳ theo quy định của pháp luật, ...

Biểu mẫu 8: Quyết định ban hành quy chế dân chủ Biểu mẫu 8: Quyết định ban hành quy chế dân chủ

Downloads: 155

Mẫu quyết định ban hành quy chế dân chủ, ...

Biểu mẫu 7: Phiếu bầu người lao động tham gia đối thoại Biểu mẫu 7: Phiếu bầu người lao động tham gia đối thoại

Downloads: 187

Phiếu bầu người lao động tham gia đối thoại với người sử dụng lao động, ...

Biểu mẫu 6: Nghị quyết hội nghị người lao động Biểu mẫu 6: Nghị quyết hội nghị người lao động

Downloads: 263

Nghị quyết của hội nghị người lao động, ....

Biểu mẫu 5: chương trình hội nghị người lao động Biểu mẫu 5: chương trình hội nghị người lao động

Downloads: 248

Chương trình hội nghị người lao động - Quan trọng.

Biểu mẫu 4: Biên bản hội nghị người lao động Biểu mẫu 4: Biên bản hội nghị người lao động

Downloads: 288

Biên bản hội nghị người lao động - bắt buộc nhé.

Biểu mẫu 3: Biên bản đối thoại định kỳ Biểu mẫu 3: Biên bản đối thoại định kỳ

Downloads: 182

Theo định kỳ tiến thành đối thoại theo quy định của pháp luật, ...

Biểu mẫu 2: Biên bản bầu người lao động tham gia đối thoại Biểu mẫu 2: Biên bản bầu người lao động tham gia đối thoại

Downloads: 162

Biên bản bầu những người lao động đại diện tham gia đối thoại, ...

Biểu mẫu 1: Báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh Biểu mẫu 1: Báo cáo tình hình sản xuất - kinh doanh

Downloads: 198

Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh ...

Biểu mẫu 11: Quyết định thành lập ban chỉ đạo Biểu mẫu 11: Quyết định thành lập ban chỉ đạo

Downloads: 148

Mẫu quyết định thành lập ban chỉ đạo, ...

Biểu mẫu 10: Quyết định ban hành quy chế hội nghị người lao động Biểu mẫu 10: Quyết định ban hành quy chế hội nghị người lao động

Downloads: 249

Mẫu quyết định ban hành quy chế hội nghị người lao động, ...