Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Sun05192019

Last update08:17:14 AM GMT

Back VB.Pháp luật Bộ luật lao động Bộ luật lao động năm 2012
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để download tài liệu!

Bộ luật lao động năm 2012

Tài liệu

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Luật việc làm 2012 (New) Luật việc làm 2012 (New)

Downloads: 622

Luật việc làm năm 2013 Quy định vều việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, ...

Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực - văn bản thay thế Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực - văn bản thay thế

Downloads: 17

Danh mục văn bản pháp luật lao động hết hiệu lực - văn bản thay thế (rất quan trọng)

Bộ luật lao động sửa đổi năm 2002 Bộ luật lao động sửa đổi năm 2002

Downloads: 67

Bộ luật lao động năm 2002 sửa đổi bổ sung Bộ luật lao động năm 1994, ...

Bô luật lao động năm 2012 Bô luật lao động năm 2012

Downloads: 904

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.