Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Wed02202019

Last update03:46:32 AM GMT

Back Kho kiến thức ISO - SA 8000 - 5S Một số quy định về chính sách lao động - tiền lương

Một số quy định về chính sách lao động - tiền lương

Từ ngày 1-7-2018, chính thức tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXHi và trợ cấp hàng tháng của tháng 6-2018 cho các đối tượng như: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (NLĐ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng


Hôm nay (1-7), một số quy định về chính sách lao động - tiền lương chính thức có hiệu lực

Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (CB, CC), từ ngày 1-7-2018, mức lương cơ sở tăng từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng.

Mức tăng trên được áp dụng để tính lương, phụ cấp và các chế độ khác cho 9 nhóm đối tượng sau:

- CB, CC từ trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008.

- CB, CC cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008.

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức 2010.

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004.

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21-4-2010.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

Cán bộ BHXH TP HCM trong giờ làm việc

- Người làm việc trong các tổ chức cơ yếu.

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Tại Nghị định 88/2018/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng, từ ngày 1-7-2018, chính thức tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6-2018 cho các đối tượng, đơn cử như:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009, Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21-10-2003 và Nghị định 09/1998/NĐ-CP ngày 23-1-1998 đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg ngày 4-8-2000, Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 6-5-2010; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27-10-2008, Quyết định 38/2010/QĐ-TTg ngày 6-5-2010.

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng,...

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Theo nld.com.vn

comments