Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Mon05202019

Last update01:29:54 AM GMT

Back Dịch vụ chúng tôi ĐÀO TẠO HỆ THỐNG LƯƠNG VÀ ĐÃI NGỘ

ĐÀO TẠO HỆ THỐNG LƯƠNG VÀ ĐÃI NGỘ

Chương trình đào tạo Hệ thống lương và đãi ngộ giúp học viên biết được cách trả lương hiệu quả, các công thức tính lương và chế độ liên quan, lương 3p, đặc biệt là các nguyên tắc xây dựng thang bảng lương, thủ tục đăng ký, quy chế lương phù hợp cho từng Doanh nghiệp, pháp luật liên quan và thay đổi của pháp luật liên quan đến lương và chế độ, ...

Sau khi học xong Chương trình đào tạo Hệ thống lương và đãi ngộ thì học viên có khả năng biết được tất cả các cách tính lương phù hợp với mỗi doanh nghiệp, xây dựng được Hệ thống thang bảng lương, xây dựng được quy chế lương đảm bảo tính cạnh tranh và công bằng, có khả năng nghiên cứu để xây dựng hệ thống đãi ngộ phù hợp và hiệu quả, ...

comments