Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Mon05202019

Last update01:29:54 AM GMT

Back Home

File Excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với NLĐ

File Excel tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2019 đối với NLĐ theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

1. Từ ngày 01/01 đến ngày 30/6/2019: Áp dụng theo File Excel này


2. Từ ngày 01/7 đến ngày 31/12/2019: Áp dụng theo File Excel này


Các File Excel nêu trên được lập dựa trên các văn bản pháp luật sau đây:

Luật BHYT 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014)

Luật việc làm 2013;

Luật BHXH 2014;

- Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT;

- Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động;

- Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Theo thuvienphapluat.vn

comments