Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Sat04202019

Last update08:50:20 AM GMT

Back Home

Đã đến lúc thực hiện đánh giá kết quả thành tích nhân viên cuối năm

Tại sao Đánh giá cuối năm lại quan trọng?

Ngay sau khi các mục tiêu tốt được thiết lập ngay đầu năm, nhiều hoạt động đánh giá tại các giai đoạn khác nhau sẽ được tiến hành xuyên suốt quy trình quản lý thành tích nhân viên. Sau đánh giá tạm thời giữa năm, đánh giá thành tích cuối năm là một bước quan trọng để kết thúc năm hoạt động và góp phần vào việc xây dựng văn hóa thành tích cao trong doanh nghiệp.


Kết quả mong muốn đạt được sau buổi đánh giá

Cũng như tất cả các quy trình khác, một buổi thảo luận chất lượng giữa Nhân viên và Quản lý sẽ là tiền đề dẫn đến thành công cho việc đánh giá cuối năm. Sau buổi thảo luận cần lưu ý đến những kết quả sau:

Nhân viên cần phải làm gì trong buổi đánh giá cuối năm?

 • Sắp xếp lịch họp với Quản lý từ 11/12/2018 – 15/01/2019
 • Hoàn thành bảng đánh giá thành tích bẳng cách tự đánh giá các mục tiêu đã đặt ra
 • Nhờ Quản lý xem xét và phản hồi các nội dung trong bảng đánh giá, ký tên và hoàn thành Bảng Đánh Giá thành tích nhân viên
 • Cung cấp các phản hồi cho Quản lý về quá trình thực hiện các mục tiêu
 • Lên kế hoạch thiết lập các mục tiêu mới cho năm tiếp theo và thảo luận với Quản lý về kế hoạch phát triển nghề nghiệp

Quản lý cần phải làm gì trong buổi đánh giá cuối năm?

 • Sắp xếp lịch họp với nhân viên (từ 11/12/2018 đến 15/01/2019) để xem xét và đánh giá tiến độ thực hiện.
 • Chuẩn bị các bằng chứng/số liệu thực tế cho buổi thảo luận; tập họp các phản hồi từ nhiều nguồn (nếu cần thiết)
 • Cung cấp phản hồi về thành tích cho nhân viên trong cả năm
 • Ghi nhận các nỗ lực và cố gắng của nhân viên
 • Trong buổi buổi họp: tiến hành đánh giá dựa theo mức độ hoàn thành và trọng số của từng mục tiêu để xác định được điểm đánh giá cuối  năm.

 • Sau buổi thảo luận, chốt điểm đánh giá, cung cấp ý kiến, ký tên
 • Cung cấp phản hồi về các lĩnh vực nhân viên cần cải thiện trong năm tiếp theo

Bộ phận Nhân Sự cần phải làm gì trong buổi đánh giá cuối năm?

 • Hỗ trợ tổ chức các buổi họp với nhân viên nhằm đảm bảo các thông tin được truyền tải thông suốt giữa Nhân viên và Quản lý.
 • Tổng hợp các kết quả đánh giá
 • Báo cáo phân tích về phân bổ hiệu suất thành tích
 • Hỗ trợ các Quản lý chuẩn bị các dữ liệu thực tế để phản hồi cho nhân viên.

Hãy cùng Nguồn Lực Quốc Tế phát triển nghề nghiệp của bạn!  Xem tại  ĐÂY:

----------------------------------------------------------------------------------------

Theo vticareers.talentnetwork.vn

 

 


comments