Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Mon04222019

Last update07:51:57 AM GMT

Back Home

KPIs là gì ? làm sao để áp dụng kpi

KPIs LÀ GÌ ? LÀM SAO ĐỂ ÁP DỤNG KPI HIỆU QUẢ ?

KPIs là chữ viết tắt của Key Perfomance Indicator, hiểu chung thì KPIs là thước đo hiệu quả của một đối tượng làm việc nào đó. Nhờ có chỉ số đo lường này mà sẽ giúp cho nhà quản lý, nhà giám sát, chính đối tượng thực hiện công việc đo lường, chứng minh về mức độ hoàn thành mục tiêu công việc đã đề ra nhằm làm cơ sở để liên kết chính sách một cách CÔNG BẰNG, góp phần quan trọng trong việc huy động tối đa nguồn lực hiện có của Doanh nghiệp, gìn giữ và xây dựng môi trường làm việc minh bạch, chuyên nghiệp.

Hiên nay việc xây dựng KPIs và trả lương theo 3p là một xu hướng quản trị tất yếu vì đây là phương pháp quản lý hiệu quả được thế giới công nhận và áp dụng từ lâu. Tuy nhiên, trong thực tế các doanh nghiệp Việt Nam khi xây dựng và áp dụng do thiếu thận trọng, chưa hiểu sâu sắc về phương pháp xây dựng KPIs và trả lương theo 3p nên thành công còn ở mức khiêm tốn, không những thế mà có những doanh nghiệp áp dụng một cách “phong trào” và “máy móc” nên nhiều khi còn làm hệ thống của Doanh nghiệp “đi xuống”. Vậy làm sao để xây dựng KPIs & trả lương theo 3p hiệu quả ?


Để Doanh nghiệp xây dựng và áp dụng KPIs & 3p hiệu quả thì cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

  • Người lãnh đạo cao nhất của Doanh nghiệp phải hiểu và tin về tính hiệu quả của phương pháp để quyết tâm trong việc xây dựng và áp dụng.
  • Nền tảng hạ tầng của doanh nghiệp phải được xây dựng một cách đầy đủ và chuyên nghiệp.
  • Cán bộ nhân viên cần được đào tạo để hiểu và cùng quyết tâm thực hiện.
  • Khi xây dựng thì phải chắc rằng KPIs sẽ đo lường được.
  • Đảm bảo rằng việc hoạch định mục tiêu và xây dựng KPIs phải phù hợp với nguồn lực cho phép của doanh nghiệp.
  • Phải đảm bảo đội ngũ quản lý cấp trung am hiểu chức năng, nhiệm vụ và phương pháp để việc xây dựng, áp dụng, phê duyệt đảm bảo tính thực tế và khả thi.
  • Thấu hiểu và áp dụng mô hình BSC (Balance ScoreCard)nguyên tắc SMART.
  • Thực hiện công tác thống kê về những hoạt động đã qua nhằm chứng minh cho việc hoạch định mục tiêu và xây dựng các chỉ số KPIs đạt hiệu quả khả thi.
  • Đảm bảo việc hoạch định mục tiêu của các đơn vị chức năng phải thể hiện sự thống nhất và bao hàm.
  • Việc liên kết chính sách một cách tương xứng với hiệu quả nhằm kích thích nguồn lực phát triển, …

 

Nếu chúng ta giải quyết một cách “tốt đẹp” những vấn đề nêu trên thì chắc chắn việc xây dựng và áp dụng hệ thống KPI sẽ mang lại hiệu quả tối đa cho doanh nghiệp.

Chúc các Bạn và quý Doanh nghiệp thành công.

Kính mời quý vị và các Bạn tham khảo khóa học: THỰC HÀNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG THEO 3P & KPI - TẠI ĐÂY

Bài và ảnh:

TRẦN THANH HƯNG

Tel: 0919.977.533

Web: www.nguonlucquocte.com

comments