Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Sat04202019

Last update08:50:20 AM GMT

Back Home

Đào tạo ISO 9001: 2008

NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

 


- Khai giảng: KHI ĐỦ SỐ LƯỢNG (Học tối thứ 2 -4 -6)

- Thời lượng: 8 buổi.

- Học phí: 1.700.000đ/người.

Đối với học viên cũ hoặc đăng ký hai người trở lên thì học phí ưu đãi còn:

1.500.000đ/người.

ĐẶC BIỆT: Đối với học viên đã học tại Trung tâm 3 khóa rồi thì MIỄN PHÍ


- Học tại: TRƯỜNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Số 02Bis Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Tp.HCM

- Giảng viên: Là Giảng viên, Chuyên gia tư vấn xây dựng hệ thống hàng đầu hiện nay (hơn 15 năm kinh nghiệm)

- Chứng chỉ do TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC QUỐC TẾ cấp.

Liên  hệ: 08.54091.702 - Hotline: 0919.977.533

------------------------

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Buổi thứ nhất

 • Giới thiệu làm quen, phổ biến nội qui khóa đào tạo.
 • Dẫn nhập về hệ thống quản lý, sự cần thiết phải có hệ thống quản lý trong tổ chức.
 • Mô hình quá trình + bài tập thực hành “Nhận diện các quá trình trong tổ chức”
 • Giới thiệu các hệ thống quản lý phổ biến, ý nghĩa và lợi ích khi thực hiện
 • Sự khác nhau giữa tổ chức có và không có ISO 9001:2008
 • Giải thích một số thuật ngữ cớ bản trong ISO 9001:2008
 • Nguyên tắc cơ bản khi xây dựng hệ thống quản lý
 • Thực hành xây dựng qui trình công việc
 • Giới thiệu tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng.

Buổi thứ hai

 • Giới thiệu điều khoản 1và điều khoản 4 trong tiêu chuẩn ISO 9001:2008
 • Bài tập thực hành về kiểm soát tài liệu
 • Bài tập thực hành về kiểm soát hồ sơ
 • Giới thiệu điều khoản 5 (từ điều khoản 5.1 và 5.6) tiêu chuẩn ISO 9001:2008
 • Bài tập thực hành về hình thức truyền đạt ISO 9001:2008
 • Bài tập thực hành về thiết lập chính sác chất lượng
 • Bài tập thực hành về thiết lập mục tiêu chất lượng
 • Bài tập thực hành về xây dựng bản mô tả công việc
 • Bài tập thực hành về truyền đạt thông tin

Buổi thứ ba

 • Giới thiệu điều khoản 6 (từ điều khoản 6.1 và 6.4) tiêu chuẩn ISO 9001:2008
 • Tìm hiểu về các nguồn lực trong doanh nghiệp
 • Nguyên tắc cơ bản trong việc quản lý nguồn lực của tổ chức
 • Qui trình tuyển dụng nhân sự trong tổ chức đáp ứng yêu cầu ISO 9001:2008
 • Qui trình đào tạo nhân sự trong tổ chức đáp ứng yêu cầu ISO 9001:2008
 • Giới thiệu điều khoản 7 (từ điều khoản 7.1 và 7.6) tiêu chuẩn ISO 9001:2008
 • Tìm hiểu qui trình bán hàng theo yêu cầu ISO 9001:2008
 • Tìm hiểu qui trình giải quyết khiếu nại theo yêu cầu ISO 9001:2008

Buổi thứ tư

 • Tìm hiểu qui trình thiết kế theo yêu cầu ISO 9001:2008
 • Tìm hiểu qui trình lựa chọn nhà cung cấp và mua hàng theo yêu cầu ISO 9001:2008
 • Các yêu cầu cơ bản trong việc lập kế hoạch và kiểm soát quá trình sản xuất.
 • Chế độ kiểm soát, sử dụng và bảo quản thiết bị đo.
 • Giới thiệu điều khoản 8 (từ điều khoản 8.1 và 8.5) tiêu chuẩn ISO 9001:2008
 • Bài tập thực hành về đo lường mức độ hài lòng của khách hàng
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm (nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm)
 • Yêu cầu về xử lý sản phẩm không phù hợp
 • Bài tập thực hành về phân tích dữ liệu để đánh giá kết quả áp dụng ISO 9001
 • Bài tập thực hành về thực hiện hành động khắc phục – phòng ngừa.

Buổi thứ năm

 • Giới thiệu về đánh giá nội bộ
 • Khái niệm đánh giá & định nghĩa đánh giá nội bộ
 • Giới thiệu về đánh giá viên và tổ chức đánh giá
 • Giới thiệu Qui trình đánh giá nội bộ

Buổi thứ sáu

 • Tìm hiểu chi tiết các bước trong quá trình đánh giá.
 • Cách thức lập kế hoạch
 • Những nội dung cần chuẩn bị cho đánh giá nộp bộ
 • Thực hành chuẩn bị đánh giá nội bộ

Buổi thứ bảy

 • Tìm hiểu bước Tiến hành đánh giá: Họp khai mạc, các bước đánh giá, quá trình đánh giá.
 • Giới thiệu các kỹ năng cần sử dụng khi đánh giá nội bộ
 • Thực hành các kỹ năng đánh giá

Buổi thứ tám

 • Chia nhóm nghiên cứu các tình huống đánh giá
 • Thực hành giá theo tình huống giả định.
 • Giải đáp thắc mắc cuối khóa
 • Kiểm tra & tổng kết khóa học.

Giảng viên cho chương trình đặc biệt này là một người rất đặc biệt, Anh hiện là CEO của Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Hiệu Quả, người đạt giải xuất sắc cuộc thi CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong công tác tư vấn và đào tạo ISO, Anh là ĐÀO CÔNG TRÁNG.

Ngoài việc các Bạn được Anh truyền đạt về những kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình tư vấn và đào tạo cho hơn 100 doanh nghiệp thì cũng là dịp để các Bạn giao lưu và tìm hiểu về những kinh nghiệm giúp Anh thành công trong nghề nghiệp, đặc biệt là đạt giải xuất sắc cuộc thi CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG.

------------------------------------------------------------------------------------------------

comments