Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Wed05232018

Last update05:01:22 AM GMT

Back Home

Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu xây dựng thang, bảng lương sau ngày 1/1/2016 để tính BHXH

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân vừa ký văn bản yêu cầu các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu triển khai xây dựng thang lương, bảng lương sau 1/1/2016, làm căn cứ tính BHXH, trả lương và các chế độ khác cho người lao động

Công văn 4492/LĐTBXH-LĐTL yêu cầu các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu khẩn trương đôn đốc các doanh nghiệp thuộc quyền  quản lý triển khai thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương sau ngay 01/01/2016.

Căn cứ của yêu cầu này dựa trên những quy định pháp luật đã có, cụ thể:

Điều 93 của Bộ Luật Lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương trên cơ sở các nguyên tắc do Chính phủ quy định làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động theo quy định;

Điều 89, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017 căn cứ đóng bảo hiểm theo  mức lương, phụ cấp lương.

Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 quy định chi tiết một số Điều của Bộ luật Lao động về tiền lương và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và có hiệu lực từ ngày 10/6/2015.

“Tuy nhiên, qua nắm tình hình thì việc triển khai xây dựng thang lương, bảng lương của các công ty còn lúng túng, nhiều công ty chưa tập trung triển khai xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định” - trích nội dung công văn.

Để kịp thời có hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng từ ngày 01/01/2016 làm căn cứ thực hiện đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, trả lương và thực hiện các chế độ khác cho người lao động, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt các nội dung sau:

Khẩn trương đôn đốc các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý triển khai thực hiện việc xây dựng thang lương, bảng lương của công ty cụ thể:

Rà soát hệ thống chức danh nghề, công việc; Đánh giá độ phức tạp công việc; Xác định yếu tố điều kiện lao động; Xác định quan hệ mức lương thấp nhất, trung bình, cao nhất; Lựa chọn, xây dựng thang lương, bảng lương và thực hiện chuyển xếp lương cho người lao động theo quy định;

Trường hợp công ty chưa xây dựng thang lương, bảng lương dựa trên phương pháp đánh giá độ phức tạp công việc, cần thực hiện việc: Rà soát, sửa đổi, bổ sung vị trí chức danh nghề, công việc; rà soát, thống kê thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đang áp dụng theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;

Đồng thời, công ty điều chỉnh, bổ sung số ngạch, bậc lương, mức lương bảo đảm nguyên tắc theo quy định tại Điều 7, Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2004 của Chính phủ; ban hành tạm thời trong công ty và thực hiện chuyển xếp lương cho người lao động theo quy định để áp dụng từ ngày 01/01/2016.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theo dantri.com.vn

comments