Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Mon04222019

Last update07:51:57 AM GMT

Back Home

Tiền lương đóng BHXH ?

Từ ngày 1/5/2013 đến trước ngày 1/1/2016, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa nhưng vẫn áp dụng chế độ tiền lương do Nhà nước quy định trước ngày 1/5/2013 thì tiếp tục đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.


Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vướng mắc của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến về tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH như sau:

Xuất phát từ thực tế khi triển khai các quy định của Bộ Luật lao động năm 2012, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện việc xây dựng và chuyển đổi từ hệ thống thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định sang hệ thống thang lương, bảng lương do doanh nghiệp Nhà nước tự quyết định, ngày 24/6/2015, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4807/VPCP-PL thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện công văn số 848/UBTVQH13-CVĐXH ngày 7/4/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Theo đó từ ngày 1/5/2013 đến trước ngày 1/1/2016, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa nhưng vẫn áp dụng chế độ tiền lương do Nhà nước quy định trước ngày 1/5/2013 thì tiếp tục đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.
Từ ngày 1/1/2016, tất cả các doanh nghiệp phải thực hiện đóng BHXH theo chế độ tiền lương do doanh nghiệp quyết định. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện nội dung này.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theo dantri.com.vn

comments