Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Mon03252019

Last update07:59:56 AM GMT

Back Home

Hệ thống văn bản pháp luật

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

MỚI NHẤT


Bộ luật lao động 2012 >>> Tải TẠI ĐÂY.

- Nghị định 39/2013 - Thanh Tra lao động > Tải TẠI ĐÂY.

- Nghị định 41/2013 - Danh mục doanh nghiệp không được đình công >>> Tải TẠI ĐÂY.

- Nghị định 44/2013 - Quy định về hợp đồng lao động >>> Tải TẠI ĐÂY.

- Nghị định 45/2013 - Quy định về thời gian làm việc, an toàn lao động >>> Tải TẠI ĐÂY.

- Nghị định 46/2013 - Quy định về tranh chấp lao động >>> Tải TẠI ĐÂY.

- Nghị định 49/2013 - Quy định về tiền lương >>> Tải TẠI ĐÂY.

- Nghị định 55/2013 - Quy định về cho thuê lao động >>> Tải TẠI ĐÂY

- Nghị định 65/2013 - Quy định về thuế thu nhập cá nhân >>> Tải TẠI ĐÂY

- Công văn 1477/2013 - Hướng dẫn về chế độ thai sản >>> Tải TẠI ĐÂY.

- Công văn 8817/2013 - Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân >>>Tải TẠI ĐÂY

- Công văn 2452/2013 - Hướng dẫn về trợ cấp thôi việc cho người lao động đã nghỉ hưu >>> Tải TẠI ĐÂY

- Thông tư 10/2013 quy định danh mục công việc không được sử dụng lao động thành niên >>> Tải TẠI ĐÂY

- Thông tư 11/2013 quy định danh mục công việc nhẹ áp dụng cho lao động dưới 15 tuổi >>> Tải TẠI ĐÂY

- Nghị định 95/2013 quy định xử phạt hành chính về lĩnh vực lao động >>> Tải TẠI ĐÂY

- Nghị định 102/2013 quy định về tuyển dụng và xin giấy phép lao động nước ngoài >>> Tải TẠI ĐÂY

- Nghị định 182/2013 quy định về mức lương tối thiểu vùng >>> Tải TẠI ĐÂY

Trên đây là những cập nhật mới nhất.

Chúc các Bạn thành công

Trần Thanh Hưng

comments