Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Mon03182019

Last update08:08:23 AM GMT

Back Home

Công văn 1477/2013 - Hướng dẫn

Công văn Số: 1477/BHXH-CSXH, ngày 23/04/2013

V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mời các Bạn tải văn bản bằng cách BẤM VÀO ĐÂY

Hình ảnh đào tạo khóa GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ THỰC HÀNH - ĐẶC BIỆT-

Hình ảnh đào tạo khóa QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

Hình ảnh đào tạo kỹ năng mềm tại Doanh nghiệp

Hoạt động của Cộng Đồng Nhân Sự Nguồn Lực Quốc Tế


comments