Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Sun05192019

Last update08:17:14 AM GMT

Back Home

Đào tạo giám đốc nhân sự tại Bình Dương

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ THỰC HÀNH

Tại Bình Dương

 


GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ THỰC HÀNH

- Học phí ưu đãi: 5.900.000đ/người.

- Học viên cũ, đăng ký học từ hai người trở lên thì ưu đãi chỉ còn: 5.500.000đ/người.

Khai giảng: 24/05/2019

STT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời lượng

GHI CHÚ

1

Tổng quan về nghề nhân sự - Hình ảnh Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp: Quá trình phát triển của nghề nhân sự, hình ảnh người Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp thông qua CHUYÊN MÔN – TÂM -  TẦM - TƯỚNG MẠO. Những kỹ năng quan trọng mà người Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp cần phải biết như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, nghệ thuật tạo động lực, những "chìa khóa" giúp thuyết phục thành công, bắt tay trong giao tiếp, đưa danh thiếp, ...

3.0

tháng

Học thực hành trên máy tính cá nhân.


Chương trình thực tế và chuyên nghiệp.

2

Xây dựng sơ đồ tổ chức phù hợp nhằm phát huy hiệu quả quản lý, điều hành: Khảo sát và kỹ năng xây dựng sơ đồ tổ chức của Tập đoàn, Công ty, Phòng ban phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty, nâng cao hiệu quả trong việc quản lý và điều hành bộ máy, ...

3

Xây dựng quy chế điều hành phù hợp: Cơ cấu bộ máy quản lý, nguyên tắc và phương pháp điều hành, trách nhiệm – quyền hạn của Cá nhân, chức năng – nhiệm vụ từng phòng ban, mối quan hệ công tác, ủy quyền và phối hợp, ...nhằm đảm bảo thống nhất trong việc quản lý và điều hành - Đây là nền tảng quan trọng giúp cho việc THỰC HIỆN - QUẢN LÝ rõ ràng và hiệu quả, tránh trùng lắp chức năng và chồng chéo trong việc quản lý.

4

Thực hành xây dựng KPIs theo mô hình BSC và nguyên tắc SMART- Kỹ năng đánh giá thành tích nhân viên: Tổng quan về phương pháp quản trị mục tiêu, xây dựng KPIs và đánh giá thành tích nhân viên, những lợi ích vượt trội khi doanh nghiệp áp dụng phương pháp quản trị mục tiêu và đánh giá thành tích nhân viên; trình tự, nguyên tắc trong việc hoạch định mục tiêu , xây dựng KPIs và đánh giá thành tích nhân viên, thực hành xây dựng KPIs theo mô hình BSC và nguyên tắc SMART - đánh giá thành tích nhân viên một cách công bằng, hiệu quả làm cơ sở để trả lương, tăng lương, khen thưởng, bổ nhiệm, thuyên chuyển, đào tạo nhằm đảm bảo sự công bằng và phát huy tối đa nguồn lực hiện có. Đây là phương pháp quản lý hiệu quả nhất hiện nay mà đa số các chủ doanh nghiệp quan tâm.

Đặc biệt:

- Chuyển giao biểu mẫu để thực hành xây dựng KPI và đánh giá thành tích nhân viên.

- Giảng viên kèm và chỉnh sửa cho từng học viên nhằm có khả năng thực hiện công việc trong thực tế.

5

Kỹ năng xây dựng quy trình liên quan: Căn cứ để xây dựng quy trình cho phù hợp và thống nhất với hệ thống của doanh nghiệp, các hình thức vẽ lưu đồ và diễn giải khi xây dựng quy trình, những "bí quyết" nhằm xác định các bước trong việc xây dựng quy trình và thiết lập hệ thống biểu mẫu liên quan để đảm bảo việc áp dụng hiệu quả trong thực tế.

6

Kỹ năng xây dựng nội quy lao động: Cơ sở pháp lý cho việc xây dựng nội quy lao động, kỹ năng đặc biệt trong việc xây dựng nội quy lao động nhằm phù hợp với pháp luật và đảm bảo áp dụng hiệu quả trong thực tế, thực thành xây dựng nội quy lao động, thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật, chỉnh sửa và hoàn thiện nội quy lao động, ...

7

Xây dựng thỏa ước lao động tập thể hài hòa: Nghiên cứu cơ sở pháp lý, các nguyên tắc xây dựng và thực hành xây dựng thỏa ước lao động tập thể hài hòa, phù hợp với quy định của pháp luật lao động, thủ tục báo cáo với cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

8

Xây dựng hệ thống lương và đãi ngộ hiệu quả: Cơ sở pháp lý, tác động của tiền lương trong quản trị nguồn nhân lực, cách trả lương hiệu quả, tổng quát về phương pháp trả lương theo 3p, các công thức tính lương, tính tăng ca, làm ca đêm, tính phép năm, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, trả lương ngừng việc, Bảo hiểm xã hội; tiền lương làm căn cứ trả ngừng việc, tính tăng ca, phép năm, ngày nghỉ, ngày lễ, ..., mô hình trả lương tại các Công ty hiện nay, nắm bắt các nguyên tắc đặc biệt trong việc XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNGQUY CHẾ LƯƠNG cho mỗi Doanh nghiệp, những thay đổi mới về lĩnh vực tiền lương, THỰC HÀNH XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG và QUY CHẾ LƯƠNG.

Đặc biệt:

- Cập nhật những quy định mới nhất về tiền lương và BHXH.

- Hướng dẫn phương pháp xây dựng hệ thống lương phù hợp với luật BHXH và khả năng tài chính của Doanh nghiệp.

- Giảng viên hướng dẫn về xu hướng trả lương và đãi ngộ nhằm đảm bảo THU HÚT và gìn giữ NHÂN TÀI.

9

Nghệ thuật tuyển dụng nhân sự chuyên nghiệp – Kỹ năng thu hút người tài: Cơ sở pháp lý liên quan đến công tác tuyển dụng, Xây dựng quy trình tuyển dụng hiệu quả và phù hợp với mỗi DN, kênh tìm kiếm ứng viên – “Nghệ thuật câu cá”, cách thức tổ chức phỏng vấn và tham dự phỏng vấn, kỹ năng xây dựng hồ sơ ấn tượng, nghệ thuật trả lời phỏng vấn và thuyết phục nhà tuyển dụng, thương lượng lương, nghệ thuật tạo động lực cho ứng viên, cách thức trả lời 10 câu hỏi phỏng vấn kinh điển nhất hiện nay, nguyên tắc 8C trong việc quyết định chọn ứng viên phù hợp, THỰC HÀNH XÂY DỰNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG - CHỈNH SỬA VÀ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG.

10

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Tại sao chúng ta phải đào tạo ? xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng quy trình đào tạo phù hợp, lập kế hoạch đào tạo hàng năm hoặc theo định kỳ, NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT TRONG VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, chuẩn bị và thực hiện đào tạo, góp ý và đánh giá việc áp dụng kiến thức sau đào tạo. THỰC HÀNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO và QUY TRÌNH ĐÀO TẠO - CHỈNH SỬA VÀ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÀO TẠO.

11

Hệ thống pháp luật lao động liên quan đối với Giám đốc nhân sự - THỬ VIỆC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG – KỸ NĂNG XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG:

Nghiên cứu toàn bộ hệ thống pháp luật có liên quan đến công tác HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ, quy định về thử việc, hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động, thẩm quyền ký hợp đồng lao động, ủy quyền ký hợp đồng lao động, chuyển làm việc khác, đơn phương chấm dứt HĐLĐ, tạm hoãn hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, hậu quả pháp lý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, những trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại điều 44 và điều 45 Bộ luật lao động 2012, các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trình tự xử lý kỷ luật lao động, thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, hoàn trả chi phí đào tạo, thảo luận và giải quyết trên 50 tình huống hấp dẫn trong thực tế, cập nhật những thay đổi của BỘ LUẬT LAO ĐỘNG, đặc biệt triển khai nghị định 05/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động, nghị định 148/2018, thông tư 23/2015, thông tư 47/2015, ... Học viên sử dụng máy tính cá nhân để cập nhật, đánh dấu, lưu trữ những quy định của pháp luật lao động liên quan đến bài giảng.

12

Xây dựng chiến lược/kế hoạch nhân sự cho Công ty mới: Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, các yếu tố khác có liên quan và thực hành xây dựng kế hoạch nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển từng giai đoạn của Công ty.

13

Công tác PCCC và Môi trường: Văn bản pháp luật liên quan đến công tác PCCC và môi trường, hồ sơ pháp lý, các thủ tục cần thiết liên quan đến công tác PCCC và môi trường tại Doanh nghiệp.

14

Nghệ thuật lãnh đạoNghệ thuật dụng người: Lãnh đạo, Anh là ai ?, Anh làm gì ? Các kiểu lãnh đạo, 8 nguyên tắc quan trọng trong bí quyết TẠO ĐỘNG LỰC - DỤNG NGƯỜI VÀ GIỮ NGƯỜI TÀI – Nghệ thuật đỉnh cao xuất phát từ những nguyên tắc nhỏ nhất, những câu chuyện quản lý đặc sắc nhất hiện nay, ... nền tảng quan trọng giúp Bạn GÌN GIỮ - TẠO ĐỘNG LỰC - THU HÚT và PHÁT HUY TỐI ĐA NGUỒN LỰC HIỆN CÓ CỦA DOANH NGHIỆP.

Học tại:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM BÌNH DƯƠNG

Số 369 Đại Lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.

Khai giảng: 24/05/2019

Học tối thứ 6 và tối thứ 7 hàng tuần, từ 18h đến 20h40

Lưu ý:

- Trong tháng 6/2019 một tuần học và một tuần nghỉ, tháng 07/2019 học hàng tuần.

- Đây là khóa học duy nhất tại Bình Dương năm 2019 nên các Bạn cố gắng tham gia.

- Học thực hành nên Học viên phải mang theo máy tính cá nhân (Laptop).

 

Chứng chỉ do VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ PHÁT TRIỂN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM cấp.

-------------------------

Chuyển giao cho học viên khóa Giám Đốc Nhân Sự Thực Hành:

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG CẬP NHẬT MỚI NHẤT - HỆ THỐNG QUY TRÌNH, NỘI QUY, BIỂU MẪU XÂY DỰNG KPIs và LIÊN QUAN PHỤC VỤ CÔNG TÁC HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC.


LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HOẶC TƯ VẤN

Điện thoại: 028.2250.8787 - 0936.550.919, Hotline: 0919.977.533 - Mr. Hưng.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ,   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


CHẤT LƯỢNG HƠN CẢ MONG ĐỢI

-----------------------------------------------

Tổng quan về nghề nhân sự - Hình ảnh Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp: Quá trình phát triển của nghề nhân sự, hình ảnh người Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp thông qua CHUYÊN MÔN – TÂM -  TẦM - TƯỚNG MẠO. Những kỹ năng quan trọng mà người Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp cần phải biết như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, nghệ thuật tạo động lực, những "chìa khóa" giúp thuyết phục thành công, bắt tay trong giao tiếp, đưa danh thiếp, ...

Xây dựng sơ đồ tổ chức phù hợp nhằm phát huy hiệu quả quản lý, điều hành: Khảo sát và kỹ năng xây dựng sơ đồ tổ chức của Tập đoàn, Công ty, Phòng ban phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty, nâng cao hiệu quả trong việc quản lý và điều hành bộ máy, ...

 

comments