Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Wed02202019

Last update03:46:32 AM GMT

Back Home

Bạn Duy - Khóa Giám Đốc Nhân Sự

Em nhìn thấy chất lượng của khóa Giám đốc nhân sự thực hành và khóa Quản trị nhân sự chuyên nghiệp của bên Trung Tâm Nguồn Lực Quốc Tế thông qua chương trình học chi tiết, cụ thể và thực tế.

Đó cũng là động lực thúc đẫy em vượt qua hơn 400km để đến học tại Trung tâm đào tạo Nguồn Lực Quốc Tế của Thầy, qua khóa học Giám đốc nhân sự thực hành em chỉ nói một điều đó là em đã lựa chọn đúng nơi để phát triển nghề nhân sự.


comments