Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Mon05202019

Last update01:29:54 AM GMT

Back VB.Pháp luật Pháp luật về tranh chấp lao động Pháp luật về tranh chấp LĐ - Đình công
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để download tài liệu!

Pháp luật về tranh chấp LĐ - Đình công

Tài liệu

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Thông tư 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2007 Thông tư 22/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2007

Downloads: 80

HƯỚNG DẪN VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG HÒA GIẢI LAO ĐỘNG CƠ SỞ VÀ HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

Nghị định số 12/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 Nghị định số 12/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008

Downloads: 22

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 176 của Bộ luật Lao động về hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động

Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 Nghị định số 11/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008

Downloads: 22

Quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động.

Nghị định 46/2013 Quy định về hòa giải viên lao động - đình công (new) Nghị định 46/2013 Quy định về hòa giải viên lao động - đình công (new)

Downloads: 191

Quy định chi tiết một số điều của BLLĐ 2012 về tranh chấp lao động

Nghị định 41/2013 quy định danh mục doanh nghiệp không được đình công (new) Nghị định 41/2013 quy định danh mục doanh nghiệp không được đình công (new)

Downloads: 80

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH ĐIỀU 220 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ DANH MỤC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CỦA TẬP THỂ LAO ĐỘNG Ở ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG

Nghị định 28/2011/NĐ-CP ngày 14/04/2011 Nghị định 28/2011/NĐ-CP ngày 14/04/2011

Downloads: 64

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH DANH MỤC DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG VÀ VIỆC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CỦA TẬP THỂ LAO ĐỘNG Ở DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG

Nghị định 133/2007/NĐ-CP ngày 08/08/2007 Nghị định 133/2007/NĐ-CP ngày 08/08/2007

Downloads: 66

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG