Hotline:

0919 977 533

028 2250 8787

Bạn quan tâm đến phương pháp trả lương theo 3p & KPIs ? Bạn chưa biết rõ phương pháp này ? Bạn chưa biết được những lỗi thường gặp khi xây dựng 3p & KPIs ? Bạn chưa biết cách thức tiền hành làm sao cho thành công ? 

Có lẽ CLIP này sẽ giúp Bạn hiểu thêm về những bí quyết khi xây dựng và áp dụng hệ thống trả lương theo 3p & KPIs.

 

 

 Điện thoại: 028.2250.8787 - 0936.550.919. Hotline: 0919.977.533.

Emailnguonlucquocte@gmail.com, nguonlucquocte@yahoo.com