Hotline:

0919 977 533

028 2250 8787

Công ty Bạn có vậy không ? 

  1. Năng suất/hiệu quả công việc thấp.
  2. Tỷ lệ nghỉ việc cao.
  3. Sản phẩm hư hỏng nhiều.
  4. Môi trường làm việc thiếu thân thiện và hợp tác.
  5. Tình trạng Cán bộ la, đánh nhân viên, công nhân, ....

Đó là tình trạng hiện nay tại các Doanh nghiệp, mà nguyên nhân cốt lõi có xuất phát từ kỹ năng của Cán bộ quản lý, đặc biệt là Cán bộ quản lý cấp trung. Nhằm khắc phục những tình trạng nêu trên chúng tôi đã thiết kế chương trình đào tạo đặc biệt: KỸ NĂNG QUẢN TRỊ DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG.

Nếu quý vị và các Bạn quan tâm thì vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chương trình đào tạo chi tiết và báo giá.

 Điện thoại: 028.2250.8787 - 0936.550.919. Hotline: 0919.977.533.

Email: nguonlucquocte@gmail.com, nguonlucquocte@yahoo.com,