Hotline:

0919 977 533

028 2250 8787

Sau mỗi khóa học, Trung tâm tổ chức LỄ PHÁT CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP. Buồi lễ rất vui và nhiều cảm xúc.

Bạn đã tham gia khóa học nào tại TRUNG TÂM NGUỒN LỰC QUỐC TẾ chưa ? Hãy tham gia và trải nghiệm về chất lượng - chế độ bảo hành. Nhiều Bạn đã tham gia các khóa học và thành công trong công việc và cuộc sống.

Tìm hiểu về các khóa học THỰC HÀNH tại trang web này các Bạn nhé.

 

 Điện thoại: 028.2250.8787 - 0936.550.919. Hotline: 0919.977.533.

Emailnguonlucquocte@gmail.com, nguonlucquocte@yahoo.com