Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Sat10202018

Last update08:41:07 AM GMT

Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để download tài liệu!

Pháp luật về BHXH

Tài liệu

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Downloads: 277

Người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông, trong khi chưa có đủ căn cứ để xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người đó gây ra, khi đi khám bệnh, chữa bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định.

Thông tư 59.2015 hướng dẫn mức đóng BHXH Thông tư 59.2015 hướng dẫn mức đóng BHXH

Downloads: 728

Thông tư 59/2015 hướng dẫn mức đóng BHXH (New)

Thông tư 28/2015 hướng dẫn nghị định 28 về bảo hiểm thất nghiệp Thông tư 28/2015 hướng dẫn nghị định 28 về bảo hiểm thất nghiệp

Downloads: 349

Thông tư quan trọng kèm theo hệ thống biểu mẫu để áp dụng.

Thông tư 04.2013- hướng dẫn BHTN Thông tư 04.2013- hướng dẫn BHTN

Downloads: 234

SỬA ĐỔI, BỔSUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 32/2010/TT-BLĐTBXH NGÀY 25/10/2010 CỦA BỘ LAOĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ127/2008/NĐ-CP NGÀY 12/12/2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THIHÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Tất cả các biểu mẫu kèm theo quyết định 01/2014 - BHXH Tất cả các biểu mẫu kèm theo quyết định 01/2014 - BHXH

Downloads: 393

Toàn bộ biểu mẫu kèm theo quyết định 01/2014 quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết chế độ BHXH

Quyết định số 01/2014 quy định hồ sơ và quy trình giải quyết chế độ BHXH Quyết định số 01/2014 quy định hồ sơ và quy trình giải quyết chế độ BHXH

Downloads: 325

Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết chế độ BHXH

Quyết định 595.2017 cua BHXH hướng dẫn về các thủ tục quan trọng Quyết định 595.2017 cua BHXH hướng dẫn về các thủ tục quan trọng

Downloads: 212

Quyết định 595/2017 của BHXH hướng dẫn chi tiết các thủ tục về bảo hiểm

Quy định và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội Quy định và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội

Downloads: 327

Nghị định này hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về đối tượng và phạm vi áp dụng; Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia bảo hiểm thất nghiệp....

PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ SỬ DỤNG BIỂU MẪU PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ SỬ DỤNG BIỂU MẪU

Downloads: 157

Ngày, tháng, năm sinh: ghi như trong giấy khai sinh hoặc hộ chiếu. Trường hợp không xác định được ngày, tháng sinh thì ghi ngày 01 tháng 01 (quy định tại Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch).

Những điểm mới của luật BHXH năm 2014 Những điểm mới của luật BHXH năm 2014

Downloads: 167

Những điểm mới của Luật BHXH năm 2014 - quan trọng.

Nghị định 28/2015 quy định chi tiết luật việc làm 2013 Nghị định 28/2015 quy định chi tiết luật việc làm 2013

Downloads: 203

Nghị định 28/2015 quy định thi hành một số điều của Luật việc làm năm 2013 về Bảo Hiểm thất nghiệp.

Nghị định 143.2018 BHXH DOI VOI LAO DONG NUOC NGOAI Nghị định 143.2018 BHXH DOI VOI LAO DONG NUOC NGOAI

Downloads: 4

Nghị định 143/2018 quy định đóng BHXH đối với lao động nước ngoài

Nghị định 115/2015 quy định luật bảo hiểm xã hội năm 2014 Nghị định 115/2015 quy định luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Downloads: 262

Nghị định 115/2015 quy định Luật bảo hiểm xã hội 2014

Nghị định 105/2014 quy định và hướng dẫn luật BHYT Nghị định 105/2014 quy định và hướng dẫn luật BHYT

Downloads: 84

Quy định chi tiết và hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014

Luật BHXH năm 2014 Luật BHXH năm 2014

Downloads: 265

Luật BHXH năm 2014 có quy định nhiều vấn đề mới - Bạn biết chưa ?

Page 1 of 2