Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Thu01182018

Last update05:06:49 AM GMT

Back Laws Pháp luật lao động về tuyển dụng Pháp luật về tuyển dụng lao động
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để download tài liệu!

Pháp luật về tuyển dụng lao động

Tài liệu

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Thông tư 40.2016 hướng dẫn nghị định 11.2016 Thông tư 40.2016 hướng dẫn nghị định 11.2016

Downloads: 59

Hướng dẫn nghị định 11.2016 về tuyển dụng lao động nước ngoài, ...

Thông tư 23/2014 hướng dẫn nghị định 03/2014 về việc làm Thông tư 23/2014 hướng dẫn nghị định 03/2014 về việc làm

Downloads: 264

Thông tư hướng dẫn nghị định 03/2014 về tuyển dụng và việc làm

Thông tư 20/2003 hướng dẫn về tuyển dụng lao động Thông tư 20/2003 hướng dẫn về tuyển dụng lao động

Downloads: 139

Thông tư hướng dẫn về trình tự, thủ tục tuyển dụng lao động

Thông tư 03/2014 hướng dẫn nghị định 102/2013 tuyển dụng lao động nước ngoài Thông tư 03/2014 hướng dẫn nghị định 102/2013 tuyển dụng lao động nước ngoài

Downloads: 152

Thông tư 03/2014 hướng dẫn nghị định 102/2013 về tuyển dụng lao động nước ngoài (RẤT QUAN TRỌNG)

 

Nghị định 75/2014 tuyển dụng lao động Việt Nam cho tổ chức nước ngoài Nghị định 75/2014 tuyển dụng lao động Việt Nam cho tổ chức nước ngoài

Downloads: 169

Quy định về tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng lao động việt nam

Nghị định 39/2003 Tuyển dụng lao động - trợ cấp mất việc Nghị định 39/2003 Tuyển dụng lao động - trợ cấp mất việc

Downloads: 80

Nghị định quy định về tuyển dụng lao động và trợ cấp mất việc

NGHỊ ĐỊNH 11/2016 TUYỂN DỤNG VÀ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG NGHỊ ĐỊNH 11/2016 TUYỂN DỤNG VÀ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Downloads: 151

Nghị định số 11/2016 quy định về tuyển dụng và cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Nghị định 102/2013 quy định về người lao động nước ngoài Nghị định 102/2013 quy định về người lao động nước ngoài

Downloads: 98

Nghị định quy định về tuyển dụng và xin giấy phép cho người lao động nước ngoài (mới nhất)

Nghị định 03/2014 quy định về tuyển dụng lao động Nghị định 03/2014 quy định về tuyển dụng lao động

Downloads: 153

Quy định về tuyển dụng lao động, ...

Hướng dẫn nghị định 11.2016 về tuyển dụng lao động nước ngoài, ... Hướng dẫn nghị định 11.2016 về tuyển dụng lao động nước ngoài, ...

Downloads: 26

Hướng dẫn nghị định 11.2016 về tuyển dụng lao động nước ngoài, ...