Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Mon03252019

Last update07:59:56 AM GMT

Back Laws

Công văn trả lời chế độ phép năm

There are no translations available.

Theo quy định tại Điều 74, Điều 75 và Điều 76 của Bộ luật Lao động, đối với người lao động có đủ 12 tháng làm việc (không nhất thiết phải tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 dương lịch) tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì có quyền được hưởng ngày nghỉ hàng năm. Người sử dụng lao động phải đảm bảo quyền lợi này (số ngày nghỉ hàng năm) cho người lao động, quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở và phải thông báo trước cho mọi người trong doanh nghiệp.

Ngày nghỉ hàng năm của năm nào phải được bố trí ngay trong năm đó, người sử dụng lao động không được cộng gộp số ngày nghỉ hàng năm của người lao động quá một năm, trừ trường hợp đối với người làm việc ở nơi xa xôi hẻo lánh đề nghị được gộp số ngày nghỉ của hai hoặc 3 năm theo quy định tại khoản 2, Điều 76 của Bộ luật Lao động.

Vui lòng tải file đầy đủ TẠI ĐÂY

Thông tư 29/2012 hướng dẫn mức lương tối thiểu vùng

There are no translations available.

Hướng dẫn nghị định 103/2012 về mức lương tối thiểu vùng, áp dụng từ ngày 01/01/2013.

Vui lòng tải file đầy đủ TẠI ĐÂY

Nghị định 44/2003/ quy định chi tiết về hợp đồng lao động

There are no translations available.

Quy định chi tiết và hướng dẫn thì hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động.

Vui lòng tải văn bản đầy đủ TẠI ĐÂY

Nghị định 103/2012 quy định mức lương tối thiểu vùng

There are no translations available.

Nghị định 103/2012 quy định mức lương tối thiểu vùng, áp dụng từ 01/01/2013.

Xin mời tại file TẠI ĐÂY