Trợ cấp mất việc làm: Điều kiện và mức hưởng

Khi bị chấm dứt hợp đồng, không phải lao động nào cũng biết rõ các khoản trợ cấp mình có thể nhận. Đặc biệt, rất nhiều người nhầm lẫn giữa trợ cấp thôi việc và mất việc làm. Dưới đây là những thông tin chi tiết về trợ cấp mất việc làm.

Điều kiện nhận trợ cấp mất việc làm

Theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Bộ luật Lao động 2012, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đáp ứng đủ các điều kiện:

1. Đã làm việc thường xuyên từ 12 tháng trở lên.

2. Bị mất việc làm do:

- Thay đổi cơ cấu, công nghệ (thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động; thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm; thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh);

- Lý do kinh tế (khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế; thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế);

- Sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp mà không sắp xếp được công việc.

Cập nhật mới nhất điều kiện và mức hưởng trợ cấp mất việc

Cách tính trợ cấp mất việc làm

Cũng theo Điều luật này, mức trợ cấp cho mỗi năm làm việc bằng 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

Cụ thể:

Mức trợ cấp

=

Thời gian tính hưởng trợ cấp

x

Tiền lương tính hưởng trợ cấp 

Để xác định được chính xác mức trợ cấp, người lao động cũng như người sử dụng lao động cần biết:

Thời gian tính hưởng trợ cấp mất việc làm

Khoản 2 Điều 49 Bộ luật Lao động 2012 nêu rõ, thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Thời gian tính trợ cấp

=

Tổng thời gian làm việc thực tế

-

Thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp

-

Thời gian làm việc đã được trợ cấp thôi việc

Lưu ý, theo khoản 5 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP:

- Tổng thời gian làm việc thực tế của người lao động bao gồm:

+ Thời gian làm việc thực tế theo hợp đồng lao động;

+ Thời gian được người sử dụng lao động cử đi học;

+ Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản;

+ Thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được người sử dụng lao động trả lương;

+ Thời gian nghỉ hàng tuần, nghỉ việc hưởng nguyên lương;

+ Thời gian nghỉ việc để hoạt động công đoàn;

+ Thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân được người sử dụng lao động trả lương;

+ Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động;

+ Thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

- Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

+ Thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp;

+ Thời gian được tính là đã đóng bảo hiểm thất nghiệp;

+ Thời gian người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp.

- Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc được tính theo năm (đủ 12 tháng). Trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 - 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.

Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm

Theo khoản 3 Điều 49 Bộ luật Lao động 2012, tiền lương để tính trợ cấp mất việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc.

Ví dụ: Anh A làm việc tại nhà máy X. Do thay đổi cơ cấu sản phẩm, trình độ không phù hợp nên nhà máy cho anh thôi việc.

Mức bình quân tiền lương theo hợp đồng lao động của 06 tháng cuối trước khi nghỉ việc của anh A là 09 triệu đồng.

Tại nhà máy X, anh A có 9 năm 8 tháng làm việc. Trong đó, thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 07 năm và thời gian đã được chi trả trợ cấp thôi việc là 01 năm.

Do đó, thời gian tính hưởng trợ cấp mất việc của anh A sẽ là 9 năm 8 tháng - 7 năm - 1 năm = 1 năm 8 tháng (làm tròn thành 02 năm).

Như vậy, mức hưởng trợ cấp trợ cấp mất việc của anh A bằng 2 x 9 triệu đồng = 18 triệu đồng.

Trên đây là chi tiết điều kiện, cách tính cũng như mức hưởng trợ cấp mất việc làm khi người lao động bị mất việc. Người lao động nên nắm chắc những thông tin này để đảm bảo quyền lợi cho mình.

--------------------------------

Theo Luatvietnam.vn

Chia sẻ: