NHÀ NHÂN SỰ NÊN CHUẨN BỊ GÌ KHI NĂM MỚI SẮP ĐẾN?

Khi năm mới sắp đến, công việc của bộ phận nhân sự sẽ chất chồng từ việc chuẩn bị lương thưởng cuối năm cho nhân viên đến cập nhật chiến lược tuyển dụng mới. Phải xử lý các thời hạn công việc trong khi mọi người xung quanh lại đắm chìm trong không khí lễ hội, điều này có thể làm tăng mức độ căng thẳng nếu nhà nhân sự không có một kế hoạch chắn chắn và cởi mở giao tiếp với nhân viên.

Để giúp các nhà nhân sự trong tình huống này, dưới đây là một số cách chuẩn bị cho các công việc cuối năm.


Đối với các phúc lợi nhân viên

1. Chuẩn bị Chi phí Hành động chăm sóc nhân viên bao gồm:
- Thống kê số lượng nhân viên toàn thời gian
- Thực hiện kiểm tra năng lực tài chính trên các đề xuất phúc lợi của nhân viên
- Kiểm tra nhiều bước tình trạng của kế hoạch chăm sóc sức khỏe
- Phân phối các thông báo về thị trường bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên
- Xem xét sửa đổi đóng góp trước thuế của nhân viên vào tài khoản chi tiêu linh hoạt (FSA) để đáp ứng bất cứ sự gia tăng nào
- Và chuẩn bị phân phối các văn bản viết tay cho nhân viên
2. Kiểm tra gói phúc lợi
3. Hoàn thành chi tiết danh sách nhân viên hiện tại
4. Xác nhận số người nhân thân phụ thuộc của nhân viên
5. Đảm bảo việc thanh toán đúng thời hạn trong hệ thống trả lương (tùy vào chính sách của doanh nghiệp)
Đối với hệ thống lương
1. Xem xét đánh giá lại các bậc lương bao gồm điều chỉnh phù hợp với chi phí sinh hoạt và so sánh với mức trung bình của thị trường chung
2. Lên lịch phát tiền thưởng cuối năm
3. Chuẩn bị bảng lương đầu tiên cho năm mới
4. Xác nhận lịch biểu lương trong năm mới
5. Đánh giá mức lương của nhân viên, thuế và các khấu trừ khác của nhân viên
Đối với tuyển dụng
1. Đánh giá lại quá trình tuyển dụng như là quá trình phân tích tuyển dụng và thời gian hội nhập của nhân viên mới
2. Lập bộ phận kiểm tra nhu cầu của nhân viên để làm kế hoạch tuyển dụng mới
3. Kiến tạo và cập nhận kế hoạch kế thừa
4. Cập nhật mô tả công việc
Đối với các chuẩn bị chung cho Nhân sự
1. Kiểm tra lại ngân sách Nhân sự trong năm mới để phân bổ nguồn lực hợp lý
2. Thực hiện các đánh giá hiệu suất hàng năm
3. Lập kế hoạch sự kiện cuối năm
4. Tìm ra các giải pháp cho năm mới
5. Đánh giá và cập nhật chính sách công ty
6. Xem lại các hợp đồng lao động nhân sự và cập nhật các chi tiết mới
7. Sao lưu dữ liệu nhân sự cần thiết
8. Chuẩn bị lịch làm việc cho năm mới
Và dưới đây là 4 cách cần thiết để các nhà nhân sự thích ứng với sự chuẩn bị cuối năm
      1. Bảng lương
Nhà nhân sự nên tính toán tiền thưởng cuối năm và đánh giá báo cáo lương cuối năm. Bên cạnh đó, việc kiểm tra lại từng mô tả công việc giúp đảm bảo ứng viên có thể được sắp xếp chính xác hơn và tương thích với sự tăng lương nếu có.
     2. Kế hoạch phúc lợi
Nhà nhân sự nên đánh giá kế hoạch phúc lợi và ghi chú những điểm nào phù hợp hoặc không phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Bạn đừng quên vẫn phải làm kế hoạch sao cho ít tốn kém ngân sách của công ty. Nhà nhân sự có thể tổ chức cuộc họp để ghi nhận ý kiến của nhân viên đối với việc thay đổi kế hoạch và phí bảo hiểm.
 
nha-nhan-su-nen-chuan-bi-gi-khi-nam-moi-sap-den-1.jpg
      3. Các chính sách luật lệ
Năm mới sẽ cần luật lệ mới. Nhà nhân sự nên cập nhật chính sách để loại bỏ các thông tin lỗi thời và đảm bảo vẫn tuân thủ đúng theo các điều khoản của luật lao động áp dụng cho công ty. Tương tự, nhà nhân sự hãy kiểm tra chính sách nội bộ nhằm chắn chắn rằng nội dung phản ánh khả năng thực thi hiệu quả nhất.
      4. Kế hoạch chiến lược
Nhà nhân sự có thể tư vấn cấp quản lý cao hơn hoặc ban giám đốc điều hành về các dự báo, mục tiêu và ngân sách sắp tới. Nhà nhân sự cũng có thể kiểm tra nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp vào năm sau như: tuyển dụng, trách nhiệm của bộ phận nhân sự, giữ chân nhân viên hoặc các cắt giảm cần thiết.
Cuối cùng là, để bắt đầu chuẩn bị cho năm mới – hãy lặp lại và hiệu chỉnh quy trình của bạn.
-------------------------------------------------------------
Theo HRMASIA
Chia sẻ: