25 trường hợp không làm việc vẫn hưởng nguyên lương 2020

Cụ thể các trường hợp người lao động không làm việc vẫn hưởng nguyên lương 2020 như sau:

STT

Trường hợp

Nội dung

Căn cứ

1

Nghỉ giữa giờ

Người lao động làm việc liên tục được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.

Trường hợp làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.

Điều 108 Bộ luật Lao động 2012

2

Nghỉ hàng tuần

Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục (01 ngày).

Trường hợp đặc biệt không thể nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bình quân ít nhất 04 ngày/tháng.

Khoản 1 Điều 110 Bộ luật Lao động 2012

3

Nghỉ hàng năm

Người có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm:

- 12 ngày làm việc với người làm việc trong điều kiện bình thường;

- 14 ngày làm việc với người làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ở nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt; lao động chưa thành niên hoặc người khuyết tật;

- 16 ngày làm việc với người làm việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ở nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt.

Người có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hàng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc.

Điều 111 Bộ luật Lao động 2012

4

Tết Dương lịch

01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch).

 

Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012

5

Tết Âm lịch

05 ngày (thời gian nghỉ Tết Âm lịch do doanh nghiệp lựa chọn 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch).

Điều 8 Nghị định 45/2013/NĐ-CP

6

Ngày Chiến thắng

01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch).

Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012

7

Ngày Quốc tế lao động

01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch).

Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012

8

Ngày Quốc khánh

01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch).

Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012

9

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương

01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012

10

Tết cổ truyền của người nước ngoài

Lao động là công dân nước ngoài được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc của nước mình.

Khoản 2 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012

11

Ngày Quốc khánh của người nước ngoài

Lao động là công dân nước ngoài được nghỉ thêm 01 ngày Quốc khánh của nước mình.

Khoản 2 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012

12

Kết hôn

03 ngày

Khoản 1 Điều 116 Bộ luật Lao động 2012

13

Con kết hôn

01 ngày

Khoản 1 Điều 116 Bộ luật Lao động 2012

14

Bố/mẹ đẻ chết

03 ngày

Khoản 1 Điều 116 Bộ luật Lao động 2012

15

Bố/mẹ vợ hoặc bố/mẹ chồng chết

03 ngày

Khoản 1 Điều 116 Bộ luật Lao động 2012

16

Vợ/chồng chết

03 ngày

Khoản 1 Điều 116 Bộ luật Lao động 2012

17

Con chết

03 ngày

Khoản 1 Điều 116 Bộ luật Lao động 2012

18

Ngừng việc

Trường hợp phải ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương.

Khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2012

19

Tạm đình chỉ công việc

Người sử dụng lao động tạm đình chỉ công việc của người lao động để xác minh vụ việc không quá 15 ngày; trường hợp đặc biệt không quá 90 ngày.

Hết thời hạn này, người lao động không bị xử lý kỷ luật thì được trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ.

Điều 129 Bộ luật Lao động 2012

20

Nơi làm việc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động

Người lao động có quyền từ chối làm việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình.

Khoản 2 Điều 140 Bộ luật Lao động 2012

21

Bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động.

Khoản 3 Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015

22

Người sử dụng đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật

Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc

Khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động 2012

23

Lao động nữ làm việc nặng nhọc mang thai từ tháng thứ 7

Giảm bớt 01 giờ làm việc hàng ngày.

Khoản 2 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012

24

Lao động nữ trong thời gian hành kinh

Được nghỉ mỗi ngày 30 phút. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Khoản 5 Điều 155 Bộ luật Lao động 2012

25

Lao động nữ trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi

Được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Khoản 5 Điều 155 Bộ luật Lao động 2012

-----------------------

Theo Luatvietnam.vn

Chia sẻ: