GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ THỰC HÀNH - Đỉnh cao của nghề nhân sự.

 • Bạn đang làm nhân sự và muốn phát triển lên đỉnh cao của nghề nghiệp ?
 • Bạn đang làm Trưởng phòng/Giám đốc nhân sự nhưng đang thực hiện công việc một cách cảm tính hoặc theo thói quen mà chưa biết thế nào là phù hợp và chuyên nghiệp ?
 • Bạn cũng đã tham gia các khóa học về nhân sự nhưng học những kiến thức "quá cao và quá chiến lược" khi nghe thì hay nhưng khi về thực tế Doanh nghiệp thì làm không được ? 
 • Bạn thực sự muốn học để làm ? làm một cách chuyên nghiệp và đạo đức ?

Thì khóa học này chắc chắn rất tốt đối với Bạn vì chương trình THỰC TẾ - Học THỰC HÀNH - Giảng viên HÀNG ĐẦU Việt Nam: 

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ THỰC HÀNH

Nội dung chương trình

 1. Tổng quan về nghề nhân sự - Hình ảnh Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp: Quá trình phát triển của nghề nhân sự, hình ảnh người Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp thông qua CHUYÊN MÔN – TÂM -  TẦM - TƯỚNG MẠO. Những kỹ năng quan trọng mà người Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp cần phải biết như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết trình, nghệ thuật tạo động lực, những "chìa khóa" giúp thuyết phục thành công, bắt tay trong giao tiếp, đưa danh thiếp,...
 2. Kỹ thuật xây dựng sơ đồ tổ chức:  Những kỹ thuật xây dựng sơ đồ tổ chức của Tập đoàn - Công ty - Phòng ban nhằm thống nhất trong quản quý, mạnh mẽ trong điều hành và thể hiện tính chuyên nghiệp.
 3. Xây dựng quy chế điều hành của Công ty phù hợp: đây là văn bản quản lý quan trọng của Doanh nghiệp, bao gồm: Cơ cấu bộ máy quản lý, nguyên tắc và phương pháp điều hành, nguyên tắc và trình tự giao quyền và ủy quyền theo SMART, kỹ năng phối hợp và quản trị trong quá trình, trách nhiệm – quyền hạn của các cấp Quản lý, Chức năng – nhiệm vụ từng phòng ban, mối quan hệ công tác, ...nhằm đảm bảo thống nhất, rõ ràng và hiệu quả, tránh trùng lắp chức năng và chồng chéo trong việc quản lý. 
 4. Thực hành xây dựng KPIs thành công: Tổng quan về phương pháp quản trị mục tiêu, xây dựng KPIs và đánh giá thành tích nhân viên; những lợi ích vượt trội khi doanh nghiệp áp dụng phương pháp quản trị mục tiêu và đánh giá thành tích nhân viên; những lỗi thường gặp mà doanh nghiệp cần phải vượt qua; trình tự, nguyên tắc trong việc hoạch định mục tiêu, xây dựng KPIs và đánh giá thành tích nhân viên; thực hành xây dựng KPIs Công ty - Phòng ban - Cá nhân theo mô hình BSC và nguyên tắc SMART; Giảng viên hướng dẫn xây dựng ngay tại lớp, kèm cặp cho từng học viên, liên kết đến thực tế doanh nghiệp, lấy kết quả đánh giá KPIs là cơ sở để trả lương, tăng lương, khen thưởng, bổ nhiệm, thuyên chuyển, đào tạo nhằm đảm bảo sự công bằng và phát huy tối đa nguồn lực hiện có của doanh nghiệp. Đặc biêt: Giảng viên chia sẻ những lưu ý đặc biệt, từng bước cụ thể nhằm xây dựng KPIs thành công và nói không với CẢM TÍNH, Chuyển giao cho học viên TẤT TẦN TẬT biểu mẫu để thực hành xây dựng KPIs và đánh giá thành tích nhân viên thành công tại doanh nghiệp và nói không với THUÊ TƯ VẤN NHIỀU TIỀN.
 5. Thực hành xây dựng quy trình liên quan: Cơ sở để xây dựng quy trình cho phù hợp và thống nhất với hệ thống quản lý của doanh nghiệp, các hình thức vẽ lưu đồ và diễn giải khi xây dựng quy trình, những "bí quyết" nhằm xác định các bước trong việc xây dựng quy trình và thiết lập hệ thống biểu mẫu liên quan nhằm đảm bảo việc áp dụng vào thực tế một cách hiệu quả và chuyên nghiệp; thực hành xây dựng những quy trình liên quan, chỉnh sửa và hoàn thiện.
 6. Thực hành xây dựng nội quy lao động: Cơ sở pháp lý cho việc xây dựng nội quy lao động, kỹ năng đặc biệt trong việc xây dựng nội quy lao động nhằm phù hợp với pháp luật lao động và đảm bảo áp dụng hiệu quả trong thực tế của doanh nghiệp; thực thành xây dựng nội quy lao động, thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật, chỉnh sửa và hoàn thiện nội quy lao động phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp của học viên.
 7. Thực hành xây dựng thỏa ước lao động tập thể: Nghiên cứu cơ sở pháp lý, các nguyên tắc xây dựng và thực hành xây dựng thỏa ước lao động tập thể hài hòa, phù hợp với quy định của pháp luật lao động, những chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp; thủ tục thông báo với cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
 8. Thực hành xây dựng hệ thống lương và đãi ngộ phù hợp: Cơ sở pháp lý, tác động của tiền lương trong quản trị nguồn nhân lực, nguyên tắc trả lương CẠNH TRANH - CÔNG BẰNG - PHÙ HỢP; các công thức tính lương, tính tăng ca, làm ca đêm, tính phép năm, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, trả lương ngừng việc, Bảo hiểm xã hội; tiền lương làm căn cứ để chi trả những khoản nêu trên; nắm bắt các nguyên tắc đặc biệt trong việc XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG, QUY CHẾ LƯƠNG cho mỗi doanh nghiệp, những thay đổi mới về lĩnh vực tiền lương, THỰC HÀNH XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG và QUY CHẾ LƯƠNG. Đặc biệt: hướng dẫn phương pháp xây dựng hệ thống lương phù hợp với luật BHXH và khả năng tài chính của doanh nghiệp; Giảng viên hướng dẫn về bí quyết trả lương và đãi ngộ nhằm đảm bảo THU HÚT và gìn giữ NHÂN TÀI.
 9.  Nghệ thuật tuyển dụng nhân sự chuyên nghiệp, phù hợp với thời đại 4.0: Cơ sở pháp lý liên quan đến công tác tuyển dụng, Xây dựng quy trình tuyển dụng hiệu quả và phù hợp với mỗi doanh nghiệp; xây dựng kênh tuyển dụng và data ứng viên; “Nghệ thuật câu cá”, cách thức tổ chức phỏng vấn và tham dự phỏng vấn; kỹ năng xây dựng CV ấn tượng, nghệ thuật đặt câu hỏi phỏng vấn/trả lời phỏng vấn và thuyết phục nhà tuyển dụng/ứng viên; kỹ thuật thương lượng lương, nghệ thuật tạo động lực cho ứng viên; cách thức trả lời những câu hỏi phỏng vấn kinh điển nhất hiện nay; áp dụng nguyên tắc 8C trong việc quyết định chọn ứng viên phù hợp, THỰC HÀNH XÂY DỰNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG - CHỈNH SỬA VÀ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG.
 10.  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: lợi ích của công tác đào tạo, xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng quy trình đào tạo phù hợp, lập kế hoạch đào tạo hàng năm hoặc theo định kỳ, NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT TRONG VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, chuẩn bị và thực hiện đào tạo, góp ý và đánh giá việc áp dụng kiến thức sau đào tạo. THỰC HÀNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO và QUY TRÌNH ĐÀO TẠO - CHỈNH SỬA VÀ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÀO TẠO.
 11. Hệ thống pháp luật lao động liên quan đối với Giám đốc nhân sự: Nghiên cứu toàn bộ hệ thống pháp luật lao động có liên quan đến công tác HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ; phương pháp cập nhật văn bản, chia nhóm văn bản và bí quyết áp dụng văn bản pháp luật cho phù hợp với từng tình huống; những quy định về thử việc, hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động, thẩm quyền ký hợp đồng lao động, ủy quyền ký hợp đồng lao động, chuyển làm việc khác, đơn phương chấm dứt HĐLĐ, tạm hoãn hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, hậu quả pháp lý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, những trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại điều 44 và điều 45 Bộ luật lao động 2012, các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trình tự xử lý kỷ luật lao động, thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, hoàn trả chi phí đào tạo. Đặc biệt: cập nhật những thay đổi mới nhất của BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 và những VĂN BẢN LIÊN QUAN, liên kết nhiều tình huống xảy ra trong thực tế doanh nghiệp, viện dẫn nhiều hồ sơ vụ án mà thực tế đã xét xử.  
 12. Xây dựng chiến lược/kế hoạch nhân sự cho Công ty mới: Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh/tiến độ của dự án, các yếu tố khác có liên quan và thực hành xây dựng kế hoạch nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển từng giai đoạn của Công ty, đảm bảo sự sẵn sàng và chuyên nghiệp.
 13.  Công tác PCCC và Môi trường: Văn bản pháp luật liên quan đến công tác PCCC và môi trường, hồ sơ pháp lý, các thủ tục cần thiết liên quan đến công tác PCCC và môi trường tại Doanh nghiệp nhằm phục vụ cho công tác quản lý và điều hành của Trưởng phòng/giám đốc hành chính - nhân sự.
 14. Nghệ thuật lãnh đạo – Nghệ thuật tạo động lực nhân viên: Lãnh đạo, Anh là ai ?, Anh làm gì ? Các kiểu lãnh đạo, những nguyên tắc quan trọng trong bí quyết TẠO ĐỘNG LỰC - DỤNG NGƯỜI VÀ GÌN GIỮ NGƯỜI TÀI; những bí quyết, câu chuyện quản lý đặc sắc nhất hiện nay, ... làm nền tảng quan trọng giúp Bạn GÌN GIỮ - TẠO ĐỘNG LỰC - THU HÚT và PHÁT HUY TỐI ĐA NGUỒN LỰC HIỆN CÓ CỦA DOANH NGHIỆP. 

 CHUYỂN GIAO CHO HỌC VIÊN

Hệ thống pháp luật lao động cập nhật mới nhất hiện nay - Hệ thống quy trình, nội quy, biểu mẫu xây dựng KPIs và đánh giá nhân viên, ... phục vụ công tác học tập và làm việc.

 • Thời gian học: 3.5 tháng.
 • Học phí: 6.900.000đ/người.
 • Đăng ký trước khai giảng 3 ngày thì ưu đãi còn: 6.400.000đ/người.
 • Học viên cũ hoặc được học viên cũ giới thiệu, nhóm hai người trở lên thì học phí ưu đãi còn: 5.900.000đ/người (Đã bao gồm chi phí tài liệu và cấp chứng nhận).
 • Học lại: MIỄN PHÍ.

Chứng nhận tốt nghiệp do INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES cấp.

HỌC TẠI:  

TRƯỜNG HÀ HUY TẬP 

Số 07 Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

 Khai Giảng: 18/02/2020.

Học tối thứ 3 và tối thứ 5 hàng tuần, từ 18h15 đến 20h40. 

--------------------------------

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG VÂN NAM HOTEL

Số 26 Đường Láng, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Hà Nội (Ngay Chân Cầu Ngã Tư Sở)

Học tối thứ 6, tối thứ 7 (từ 18h đến 20h40) và cả ngày chủ nhật (từ 8h30 đến 11h30, từ 13h30 đến 16h30)

------------------------------

LIÊN HỆ GHI DANH CHUNG CHO CÁC TRUNG TÂM

Điện thoại: 028.2250.8787- 0936.550.919

Hotline     : 0919.977.533 - Mr. Thanh Hưng

Emai: nguonlucquocte@gmail.com, nguonlucquocte@yahoo.com

 ________CHẤT LƯỢNG HƠN CẢ MONG ĐỢI_________

Chia sẻ: